pozadie
Posledná zmena: 29.10.2019

Kurz Kurz slovenského jazyka a kultúry

Miesto realizácie kurzu:UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
CENTRUM ĎALŠIEHO VZDELÁVANIA
Odbojárov 10/a
831 04 Bratislava
Kurz sa poskytuje: Bratislava
Cena kurzu (cena s DPH):579 EUR
Poznámka k cene:Registračný poplatok (nevratný): 20 €, poplatok za výučbu: 579 €
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu:Získať, resp. prehĺbiť a zdokonaliť komunikačné jazykové kompetencie v slovenskom jazyku, rozšíriť poznatky v oblasti slovenskej lingvistiky, literatúry, histórie a kultúry.
Spoznať históriu a kultúru Slovenska a Bratislavy ako európskeho mesta a hlavného mesta, vybudovať, príp. upevniť osobný vzťah k slovenskému jazyku a Slovensku
Organizačné údaje o kurze:Študenti sú rozdelení do skupín na základe výsledkov vstupného testu, ktorý píšu prvý deň. Študijnú skupinu tvorí 10 – 15 študentov. Výučba prebieha od pondelka do piatka a pozostáva zo 4 vyučovacích hodín všeobecného jazyka doobeda a 2 vyučovacích hodín špecializovaného jazyka (Slovenčina PLUS) popoludní (1 vyučovacia hodina/45 min.).
Jedna vyučovacia hodina trvá 45 minút (cca 28 hodín/týždeň), počas kurzu študenti absolvujú cca 100 vyučovacích hodín vrátane mimoškolských aktivít.
Dátum realizácie:30.06.2019 Poznámka k termínu realizácie:30.06.2019 - 19.07.2019 (príchod a registrácia 30.06.2019).
Uzávierka prihlášok do 15.05.
Možnosť zľavy 10% z ceny za výučbu v prípade registrácie a zaplatenia do 30. apríla 2017, okrem poplatku za mestskú daň a za učebnice
Rozsah kurzu:100 h.
Doplňujúce informácie:http://cdv.uniba.sk/ujop/vzdelavacie-programy/programy/kurz-slovenskeho-jazyka-a-kultury/
Kontaktné údaje
Kontaktná osoba:
Meno:RNDr. Dana Krajčiová
Telefón:tel.: +421 2 54 41 03 77
mobil: +421 911 100 080
Vzdelávacia inštitúcia:
Názov:Univerzita Komenského v Bratislave Centrum ďalšieho vzdelávania
Adresa:Odbojárov 10/a, 83104 Bratislava