pozadie
Posledná zmena: 29.10.2019

Kurz Pokračuj s nemčinou!

Miesto realizácie kurzu:Univerzita Komenského v Bratislave
Centrum ďalšieho vzdelávania
Odbojárov 10/a
831 04 Bratislava
Kurz sa poskytuje: Bratislava
Cena kurzu (cena s DPH):257 EUR
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu:Cieľom programu je vytvoriť podmienky na intenzívne upevnenie osvojenej úrovne ovládania jazyka pre komunikačné účely. Absolvovaním modulu sa účastníkom podarí zapojiť sa do programov pre jednotlivé úrovne Spoločného Európskeho referenčného rámca.
Organizačné údaje o kurze:Kurz je potrebné vytvoriť z uchádzačov približne rovnakej úrovne ovládania jazyka. Tomu slúži zaraďovací test, ktorý Vám pošleme elektronicky po prihlásení. Oznámime Vám, či sa program otvára najneskôr dva dni pred stanovaným termínom a požiadame Vás, aby ste zaplatili školné. Pri otváraní programu budeme od Vás požadovať doklad o zaplatení.

Cieľová skupina:
Široká verejnosť, najmä tí, ktorí si doposiaľ nenašli čas vrátiť sa už k osvojeným základom jazyka a potrebujú intenzívne skonsolidovať dosiahnutú úroveň.
Dátum realizácie:13.05.2019 Poznámka k termínu realizácie:13.05.2019 - 07.06.2019
pon. - štv.: 9:00-12:30
Rozsah kurzu:65 h.
Doplňujúce informácie:http://cdv.uniba.sk/vzdelavanie-pre-verejnost/vzdelavanie/cudzie-jazyky/programy/pokracuj-s-nemcinou/
Kontaktné údaje
Kontaktná osoba:
Meno:Mgr. Barbora Kontrišová
Telefón:tel.: +421 2 50 11 77 02
mobil: +421 911 717 713
Vzdelávacia inštitúcia:
Názov:Univerzita Komenského v Bratislave Centrum ďalšieho vzdelávania
Adresa:Odbojárov 10/a, 83104 Bratislava