pozadie
Posledná zmena: 11.06.2019

Kurz Akreditované vzdelávanie Cisco sieťové technológie CCNA 1

Názov modulu:CCNA 1 - Úvod do sietí
Miesto realizácie kurzu:Napájadlá 18, 040 12 Košice
Kurz sa poskytuje: Košice
Cena kurzu (cena s DPH):486 EUR (405.00 EUR bez DPH)
Popis akreditácie:POA:3524/2017/18/1
Dátum vydania akreditácie:28.02.2017
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu:IT sieťová akadémia
Akreditované vzdelávanie Cisco sieťové technológie pripravuje študenta, aby dokázal úspešne inštalovať, prevádzkovať a opravovať sieť.
Organizačné údaje o kurze:Miesto realizácie kurzu : Košice
Dátum realizácie:01.07.2019 Poznámka k termínu realizácie:Bližšie informácie na uvedenom telefónnom čísle.
Rozsah kurzu:90 h.
Kontaktné údaje
Kontaktná osoba:
Meno:Ing. Anna Kakarová
Telefón:+421557289758
Vzdelávacia inštitúcia:
Názov:PC SOFIS s.r.o.
Adresa:Napájadlá 18, 040 12 Košice - Nad jazerom