pozadie
Posledná zmena: 18.09.2019

Kurz Akreditované vzdelávanie Cisco sieťové technológie CCNA 1 / aj cez projekt KOMPAS+ / ZADARMO

Názov modulu:CCNA 1 - Úvod do sietí
Miesto realizácie kurzu:Napájadlá 18, 040 12 Košice
Kurz sa poskytuje: Košice
Cena kurzu (cena s DPH):486 EUR (405.00 EUR bez DPH)
Popis akreditácie:POA:3524/2017/18/1
Dátum vydania akreditácie:28.02.2017
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu:IT sieťová akadémia
Akreditované vzdelávanie Cisco sieťové technológie pripravuje študenta, aby dokázal úspešne inštalovať, prevádzkovať a opravovať sieť.
Študent po úspešnom dokončení vzdelávania ovláda :
- popísať zariadenia a služby používané na podporu komunikácie v dátových sieťach a internete.
- popísať úlohu sieťových vrstiev a protokolov v dátových sieťach.
- popísať význam adresovania a pomenovať možnosti vrstiev v dátovej sieti a prostredí IPv4 a IPv6.
- návrh, výpočet a použitie masiek podsietí používaných v IPv4 a IPv6 sieťach.
- popísať základné koncepty Ethernetu, použitie prenosových médii, služieb a operácií.
- navrhnúť a vybudovať jednoduché siete ethernet s použitím smerovačov a prepínačov.
- pomocou príkazového rozhrania CLI zadávať príkazy pre základné nakonfigurovanie smerovačov a prepínačov.
- využívať bežné sieťové nástroje na overenie operácií v malej sieti a analýzy prenosu dát.

Cieľom vzdelávania je, že študent bude schopný ovládať jednoduché LAN siete, konfigurovať základné nastavenia smerovačov a prepínačov, zavádzať použitie IP adresovania v sieťach.

Študijný plán je rozložený do 9 stretnutí. Výučba je rozdelená na teoretické vyučovanie a praktické cvičenia na zariadeniach od spoločnosti CISCO. Študenti pracujú s reálnymi zariadeniami, čím naberajú prax do budúceho zamestnania.

Študijný plán a rozvrh sú poskytnuté v deň začiatku vzdelávania.
Organizačné údaje o kurze:Miesto realizácie kurzu : Košice
Dátum realizácie:21.10.2019 Poznámka k termínu realizácie:Bližšie informácie na uvedenom telefónnom čísle.
Rozsah kurzu:90 h.
Kontaktné údaje
Kontaktná osoba:
Meno:Ing. Anna Kakarová
Telefón:+421557289758
Vzdelávacia inštitúcia:
Názov:PC SOFIS s.r.o.
Adresa:Napájadlá 18, 040 12 Košice - Nad jazerom