pozadie
Posledná zmena: 29.10.2019

Kurz Jazykový koučing

Miesto realizácie kurzu:Univerzita Komenského v Bratislave
Centrum ďalšieho vzdelávania
Odbojárov 10/a
831 04 Bratislava
Kurz sa poskytuje: Bratislava
Poznámka k cene:dohodou
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu:Tajomstvo úspechu tejto metódy výuky cudzieho jazyka je v rozvíjaní toho, čo vám ide najlepšie a okamžitej pomoci v tom, čo neviete. Hlavné výhody sú:

1. logistika – kouč je pri Vás, nestrácate čas chodením za ním,
2. dostupnosť – kouč Vám ihneď vysvetlí, keď niečo potrebujete vedieť, kým je to aktuálne,
3. podpora Vášho učebného štýlu - kouč Vám poskytuje informácie len formou, ktorou podporuje Váš učebný štýl.

Prostredníctvom koučingu získate intenzívny, osobnostne i pracovne, odborne posilnený kontakt s cudzím jazykom. Budete mať okamžitú spätnú väzbu o tom, čo viete správne, ale aj čo nemáte osvojené presne z hľadiska kultúry, interferencie s materinským jazykom alebo kvôli nesprávnemu zapamätaniu. Po každom stretnutí obdržíte report s identifikovanými dobrými a nie celkom vhodnými jazykovými prostriedkami, ktoré ste používali. Následne Váš rozvoj zručností bude prebiehať v systematickom upevňovaní dobrých slovných spojení a nových výrazov v najbližších hodinách a dňoch podľa zákonitostí krivky učenia a zabúdania.
Organizačné údaje o kurze:1. Prípravná fáza - 3 hodiny.
Keď sa prihlásite na jazykový koučing, na úvod zhodnotíme vašu jazykovú úroveň. Zistíme, kde sa nachádzate.


2 Študijná fáza – 42 hodín – celý pracovný týždeň.
Jazykový koučing prebieha formou celodenného zdieľania Vašich pracovných povinností s koučom, ktorého odborný profil je viacvrstvový od znalostí jazyka a kultúry, protokolu a cez komunikačné a metodické schopnosti.

3 Záverečná fáza.
Nasleduje záverečná časť – začínate byť samostatní. Nesmiete sa spoliehať, alebo dokonca byť závislí od kouča. Teraz už viete komunikovať v cudzom jazyku v pracovne rutinných situáciách a pracovných výzvach celkom samostatne, a preto koučing skončí.
Poznámka k termínu realizácie:dohodou
Rozsah kurzu:45 h.
Doplňujúce informácie:http://cdv.uniba.sk/vzdelavanie-pre-verejnost/vzdelavanie/cudzie-jazyky/programy/jazykovy-koucing/
Kontaktné údaje
Kontaktná osoba:
Meno:Mgr. Barbora Kontrišová
Telefón:tel.: +421 2 50 11 77 02
mobil: +421 911 717 713
Vzdelávacia inštitúcia:
Názov:Univerzita Komenského v Bratislave Centrum ďalšieho vzdelávania
Adresa:Odbojárov 10/a, 83104 Bratislava