pozadie
Posledná zmena: 29.10.2019

Kurz Jazykový kurz na mieru

Miesto realizácie kurzu:Univerzita Komenského v Bratislave
Centrum ďalšieho vzdelávania
Odbojárov 10/a
831 04 Bratislava
Kurz sa poskytuje: Bratislava
Poznámka k cene:dohodou
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu:Nenašli ste, čo ste hľadali?
Nechajte si pripraviť jazykový kurz na mieru...

Kurz je možné organizovať pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.
Jazykové kurzy na mieru ponúkame v 7 jazykoch: angličtina, nemčina, španielčina, francúzština, taliančina, ruština a slovenčina pre cudzincov.

K dispozícii máme slovenských lektorov i native speakerov.
Organizačné údaje o kurze:Obsah kurzu si zadáva objednávateľ, ktorý špecifikuje svoje požiadavky, kam chce, aby sa účastníci vzdelávania v jazyku dopracovali, resp. na aké jazykové zručnosti a prostriedky sa má obsah zamerať. Na základe týchto požiadaviek ako aj výsledkov vstupných testov sa zvolí príslušná literatúra rozvíjajúca všeobecný alebo odborný jazyk.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.
Poznámka k termínu realizácie:Kurz je možné organizovať pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.
Jazykové kurzy na mieru ponúkame v 7 jazykoch: angličtina, nemčina, španielčina, francúzština, taliančina, ruština a slovenčina pre cudzincov.
Rozsah kurzu:1 h.
Doplňujúce informácie:http://cdv.uniba.sk/vzdelavanie-pre-verejnost/vzdelavanie/cudzie-jazyky/programy/jazykovy-kurz-na-mieru/
Kontaktné údaje
Kontaktná osoba:
Meno:Mgr. Barbora Kontrišová
Telefón:tel.: +421 2 50 11 77 02
mobil: +421 911 717 713
Vzdelávacia inštitúcia:
Názov:Univerzita Komenského v Bratislave Centrum ďalšieho vzdelávania
Adresa:Odbojárov 10/a, 83104 Bratislava