pozadie
Posledná zmena: 13.07.2020

Kurz Seniorský program - Angličtina pre stredne pokročilých (úroveň B2.1)

Miesto realizácie kurzu:Univerzita Komenského v Bratislave
Centrum ďalšieho vzdelávania
Odbojárov 10/a
831 04 Bratislava
Kurz sa poskytuje: Bratislava
Cena kurzu (cena s DPH):190 EUR
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu:Cieľom programu je rozšíriť slovnú zásobu a prehĺbiť sebadôveru v komunikácii v anglickom jazyku. Osvojiť si ďalších 500 nových slov, naučiť sa čítať a používať tieto slová v komunikačných situáciách pomocou rozvinutých jazykových funkcií. Osvojiť si synonymá a uplatňovať ich v prípade substitúcie neznámych výrazov.
Organizačné údaje o kurze:Po zaradení do konkrétnej skupiny dostanete šek resp. číslo účtu, na ktorý je potrebné uhradiť účastnícky poplatok do 2.10.2019.
Dátum realizácie:05.10.2020 Poznámka k termínu realizácie:Termín konania: 05.10.2020 - 10.05.2021
Rozsah kurzu:92 h.
Doplňujúce informácie:https://cdv.uniba.sk/vzdelavanie-pre-verejnost/vzdelavanie/cudzie-jazyky/programy/seniorsky-program-anglictina-pre-stredne-pokrocilych-uroven-b21/
Kontaktné údaje
Kontaktná osoba:
Meno:Mgr. Barbora Kontrišová
Telefón:tel.: +421 2 50 11 77 02
mobil: +421 911 717 713
Vzdelávacia inštitúcia:
Názov:Univerzita Komenského v Bratislave Centrum ďalšieho vzdelávania
Adresa:Odbojárov 10/a, 83104 Bratislava