pozadie
Posledná zmena: 29.10.2019

Kurz Seniorský program - Angličtina pre mierne pokročilých (B1.1)

Miesto realizácie kurzu:Univerzita Komenského v Bratislave
Centrum ďalšieho vzdelávania
Odbojárov 10/a
831 04 Bratislava
Kurz sa poskytuje: Bratislava
Cena kurzu (cena s DPH):190 EUR
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu:Cieľom programu je poskytnúť seniorom základy anglického jazyka a prehlbovať konverzačnú kompetenciu na úrovni A2+, pracovať s výkladovým slovníkom, porovnávať Slovensko ako člena EU a sveta.
Organizačné údaje o kurze:Po zaradení do konkrétnej skupiny dostanete šek resp. číslo účtu, na ktorý je potrebné uhradiť účastnícky poplatok do 02.10.2019.
Dátum realizácie:14.10.2019 Poznámka k termínu realizácie:Termín konania: 14.10.2019 - 14.05.2020
Rozsah kurzu:100 h.
Doplňujúce informácie:https://cdv.uniba.sk/vzdelavanie-pre-verejnost/vzdelavanie/cudzie-jazyky/programy/seniorsky-program-anglictina-pre-mierne-pokrocilych-uroven-b11/
Kontaktné údaje
Kontaktná osoba:
Meno:Mgr. Barbora Kontrišová
Telefón:tel.: +421 2 50 11 77 02
mobil: +421 911 717 713
Vzdelávacia inštitúcia:
Názov:Univerzita Komenského v Bratislave Centrum ďalšieho vzdelávania
Adresa:Odbojárov 10/a, 83104 Bratislava