pozadie
Posledná zmena: 29.10.2019

Kurz Seniorský program - Angličtina pre nepravých začiatočníkov (úroveň A2.1)

Miesto realizácie kurzu:Univerzita Komenského v Bratislave
Centrum ďalšieho vzdelávania
Odbojárov 10/a
831 04 Bratislava
Kurz sa poskytuje: Bratislava
Cena kurzu (cena s DPH):190 EUR
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu:Cieľom programu je osvojenie časovania v prítomnom, minulom a budúcom čase významových slovies, aktívne ovládanie 1 500 lexikálnych jednotiek na úrovni A2.1.
Organizačné údaje o kurze:Osvojovanie novej slovnej zásoby v konverzačných témach voľný čas, šport, domov a bývanie, cestovanie, zdravé stravovanie a veda a technika v našom živote. Minulý čas, prítomno-minulý čas, budúci čas pravidelných a nepravidelných slovies, stupňovanie prídavných mien, tvorenie prísloviek, kondicionál. Upevnenie tvorby otázok. Zlepšenie posluchu a práca s vypočutými s informáciami v nových situáciách.
Dátum realizácie:14.10.2019 Poznámka k termínu realizácie:Termín konania: 14.10.2019 - 14.05.2020
Rozsah kurzu:100 h.
Doplňujúce informácie:https://cdv.uniba.sk/vzdelavanie-pre-verejnost/vzdelavanie/cudzie-jazyky/programy/seniorsky-program-anglictina-pre-nepravych-zaciatocnikov-uroven-a21/
Kontaktné údaje
Kontaktná osoba:
Meno:Mgr. Barbora Kontrišová
Telefón:tel.: +421 2 50 11 77 02
mobil: +421 911 717 713
Vzdelávacia inštitúcia:
Názov:Univerzita Komenského v Bratislave Centrum ďalšieho vzdelávania
Adresa:Odbojárov 10/a, 83104 Bratislava