pozadie
Posledná zmena: 29.10.2019

Kurz Individuálne kurzy slovenského jazyka

Miesto realizácie kurzu:Podľa dohody
Kurz sa poskytuje: Bratislava
Poznámka k cene:Obsah, rozsah, intenzita, cena: podľa dohody s klientom.
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu:Obsah, rozsah, intenzita, cena: podľa dohody s klientom.
Organizačné údaje o kurze:Obsah, rozsah, intenzita, cena: podľa dohody s klientom.
Poznámka k termínu realizácie:Obsah, rozsah, intenzita, cena: podľa dohody s klientom.
Rozsah kurzu:1 h.
Doplňujúce informácie:http://cdv.uniba.sk/ujop/vzdelavacie-programy/programy/individualne-kurzy-slovenskeho-jazyka/
Kontaktné údaje
Kontaktná osoba:
Meno:RNDr. Dana Krajčiová
Telefón:tel.: +421 2 54 41 03 77
mobil: +421 911 100 080
Vzdelávacia inštitúcia:
Názov:Univerzita Komenského v Bratislave Centrum ďalšieho vzdelávania
Adresa:Odbojárov 10/a, 83104 Bratislava