pozadie
Posledná zmena: 29.10.2019

Kurz Kurz slovenského jazyka pre diplomatov

Miesto realizácie kurzu:Univerzita Komenského v Bratislave
Žižkova 10
811 02 Bratislava

alebo

Univerzita Komenského v Bratislave
Centrum ďalšieho vzdelávania
Odbojárov 10/a
831 04 Bratislava

V prípade individuálnej výučby - dohodou.
Kurz sa poskytuje: Bratislava
Cena kurzu (cena s DPH):380 EUR
Poznámka k cene:Cena nezahŕňa učebnice, cca. 12-32 €. Pre pokračujúcich študentov je 10% zľava z konečnej ceny kurzu! V prípade záujmu o individuálnu výučbu je cena stanovená podľa dohody.
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu:Večerný kurz slovenského jazyka pre diplomatov na všetky úrovne znalosti slovenčiny s lektormi so špecializáciu na výučbu slovenčiny ako cudzieho jazyka.
Organizačné údaje o kurze:Vyučovanie prebieha v pondelok a v stredu vo večerných hodinách.
4 vyučovacie hodiny týždenne v čase: 18:00 – 19:30 hod. Prezenčná forma výučby v malých skupinách, maximálne 10 študentov v jednej skupine alebo individuálnou formou (dohodou).
Po absolvovaní najmenej 75% výučby študent dostane osvedčenie o absolvovaní vzdelávacieho programu.
Dátum realizácie:04.02.2019 Poznámka k termínu realizácie:Zimný semester: 10.09.2018 – 01.02.2019
Letný semester: 04.02.2019 – 28.06.2019
Rozsah kurzu:72 h.
Doplňujúce informácie:http://cdv.uniba.sk/ujop/vzdelavacie-programy/programy/kurz-slovenskeho-jazyka-pre-diplomatov/
Kontaktné údaje
Kontaktná osoba:
Meno:RNDr. Dana Krajčiová
Telefón:tel.: +421 2 54 41 03 77
mobil: +421 911 100 080
Vzdelávacia inštitúcia:
Názov:Univerzita Komenského v Bratislave Centrum ďalšieho vzdelávania
Adresa:Odbojárov 10/a, 83104 Bratislava