pozadie
Posledná zmena: 25.06.2019

Kurz Večerný kurz slovenského jazyka

Miesto realizácie kurzu:Univerzita Komenského v Bratislave
Žižkova 10
811 02 Bratislava
Kurz sa poskytuje: Bratislava
Cena kurzu (cena s DPH):380 EUR
Poznámka k cene:Cena nezahŕňa učebnice, cca. 12-32 €. Pre pokračujúcich študentov je 10% zľava z konečnej ceny kurzu!
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu:Večerný kurz slovenského jazyka pre všetky úrovne znalosti slovenčiny s lektormi so špecializáciu na výučbu slovenčiny ako cudzieho jazyka.
Organizačné údaje o kurze:Vyučovanie prebieha v pondelok a v stredu vo večerných hodinách.
4 vyučovacie hodiny týždenne v čase: 18:00 – 19:30 hod.
Okrem úrovne začiatočníkov (A1) absolvujú záujemcovia o kurz vstupné testy a krátky pohovor, ktorý slúži na zistenie ich jazykovej úrovne a zaradenie do vhodnej skupiny.
Po absolvovaní najmenej 75% výučby študent dostane osvedčenie o absolvovaní vzdelávacieho programu.
Dátum realizácie:09.09.2019 Poznámka k termínu realizácie:Zimný semester: 09.09.2019 – 31.01.2020
Letný semester: 10.02.2020 – 30.06.2020
Rozsah kurzu:72 h.
Doplňujúce informácie:http://cdv.uniba.sk/ujop/vzdelavacie-programy/programy/vecerny-kurz-slovenskeho-jazyka/
Kontaktné údaje
Kontaktná osoba:
Meno:RNDr. Dana Krajčiová
Telefón:tel.: +421 2 54 41 03 77
mobil: +421 911 100 080
Vzdelávacia inštitúcia:
Názov:Univerzita Komenského v Bratislave Centrum ďalšieho vzdelávania
Adresa:Odbojárov 10/a, 83104 Bratislava