pozadie
Posledná zmena: 25.06.2019

Kurz Intenzívna jazyková príprava na vysokoškolské štúdium 1., 2. a 3. stupňa - 10 mesiacov

Miesto realizácie kurzu:Univerzita Komenského v Bratislave
Žižkova 10
811 02 Bratislava

alebo

Univerzita Komenského v Bratislave
Centrum ďalšieho vzdelávania
Odbojárov 10/a
831 04 Bratislava
Kurz sa poskytuje: Bratislava
Cena kurzu (cena s DPH):3650 EUR
Poznámka k cene:Termín na podanie prihlášky pre uchádzačov s vízovou povinnosťou: do 15.05.2017. Podanie prihlášky po tomto termíne bude posudzované individuálne. Registračný poplatok: 50 EUR (poplatok je nevratný)
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu:Získať schopnosť komunikovať v slovenskom jazyku na úrovni B2 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca. Rozvíjať získané jazykové kompetencie v jazykovej príprave na vysokoškolské štúdium. Pripraviť sa na vysokoškolské štúdium v slovenskom jazyku.
Získať a prehĺbiť všetky komunikačné kompetencie v slovenskom jazyku podľa Spoločného európskeho referenčného rámca.
Organizačné údaje o kurze:Vyučovanie prebieha každý pracovný deň od pondelka do piatka dopoludnia.
25 vyučovacích hodín týždenne.
Študenti sú zaraďovaní do skupín na základe vstupného testu a ústneho pohovoru (okrem začiatočníkov).
Po úspešnom ukončení kurzu a vykonaní záverečnej skúšky zo slovenského jazyka a absolvovaní najmenej 75% výučby, študent dostane osvedčenie o absolvovaní jazykovej prípravy k štúdiu na VŠ.
Dátum realizácie:02.09.2019 Poznámka k termínu realizácie:ak.rok 2019/2020: 02.09.2019 - 30.06.2020

Zimný semester: 02.09.2019 - 31.01.2020
Letný semester: 03.02.2020 - 30.06.2020
Rozsah kurzu:800 h.
Doplňujúce informácie:http://cdv.uniba.sk/ujop/vzdelavacie-programy/programy/intenzivna-jazykova-priprava-na-vysokoskolske-studium-1-2-a-3-stupna-10-mesiacov/
Kontaktné údaje
Kontaktná osoba:
Meno:RNDr. Dana Krajčiová
Telefón:tel.: +421 2 54 41 03 77
mobil: +421 911 100 080
Vzdelávacia inštitúcia:
Názov:Univerzita Komenského v Bratislave Centrum ďalšieho vzdelávania
Adresa:Odbojárov 10/a, 83104 Bratislava