pozadie
Posledná zmena: 10.06.2024

Kurz Opatrovateľský kurz

Názov modulu:Kurz opatrovania
Miesto realizácie kurzu:Bratislava
Banská Bystrica
Martin
Považská Bystrica
Prievidza
Ružomberok
Trenčín
Žilina
Kurz sa poskytuje: Bratislava, Považská Bystrica, Prievidza, Trenčín, Martin, Ružomberok, Žilina, Banská Bystrica
Cena kurzu (cena s DPH):299 EUR
Poznámka k cene:Kurz zdarma cez UPSVaR.
Popis akreditácie:Akreditácia vydaná Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR platná v celej EÚ. č. akreditácie: 26901/2009
Dátum vydania akreditácie:26.10.2009
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu:- akreditovaný vzdelávací program Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR
- akreditácia platná vo všetkých krajinách EÚ
- prax vo vami vybranom zariadení sociálnych služieb
- nová profesia a odborná spôsobilosť kvalifikovane vykonávať prácu opatrovateľa/opatrovateľky
- opatrovanie osobám odkázaným na pomoc pri základných životných potrebách
- schopnosť poskytovať opatrovanie v domácnosti a v zariadeniach sociálnych služieb
Organizačné údaje o kurze:Výučba intenzívne denne, alebo víkendovou formou.
Dátum realizácie:29.07.2024 Poznámka k termínu realizácie:Nájdete na webe: https://www.avsnt.sk/opatrovatelsky-kurz/
Rozsah kurzu:232 h.
Kontaktné údaje
Kontaktná osoba:
Meno:PhDr. Tomáš Pecháček
Telefón:+421904351783
Vzdelávacia inštitúcia:
Názov:AVS NOVÉ TECHNOLÓGIE, s.r.o.
Adresa:Kuzmányho 905/5, 01701 Považská Bystrica
Informácie o spoločnosti:Už od roku 1991, kedy bola založená naša spoločnosť, sa snažíme poskytovať našim klientom moderné, inovatívne a často i netradičné metódy vzdelávania. V roku 2007 sme rozšírili svoje pôsobenie a stali sme sa spoločnosťou s ručením obmedzeným. V neustálej snahe o spokojnosť našich klientov realizujeme naše kurzy na celom Slovensku s modernými technológiami zameranými na efektívnosť a podporu učenia v spolupráci s profesionálnym tímom odborníkov v daných oblastiach.
Vzdelávacie aktivity:• Jazykové kurzy s AVS – angličtina, nemčina, francúzština, španielčina, taliančina a slovenčina pre cudzincov • Rekvalifikačné kurzy – opatrovateľský kurz, kurz opatrovania detí • Počítačové kurzy – PC kurz, kurz Excel, kurz Word, kurz PowerPoint • ECDL Testy • Soft Skills – kurz komunikácie, Stres manažment, Time manažment