pozadie
Posledná zmena: 11.05.2022

Kurz SEMESTRÁLNY KURZ: ŠTATISTICKÁ ANALÝZA DÁT V PRAXI - OD POJMOV K INTERPRETÁCII VÝSLEDKOV

Miesto realizácie kurzu:ACREA CR, spol. s r.o., Krakovská 7, Praha 1
Kurz sa poskytuje: Bratislavský kraj
Cena kurzu (cena s DPH):1728 EUR (1.440.00 EUR bez DPH)
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu:Semestrálny kurz poskytuje štatistické metódy od základných mier po viacrozmerné. V priebehu štrnástich lekcií porozumiete významu a praktickej hodnote pojmov a postupov analýzy dát. Prejdete výukou praktického využitia a interpretácie výsledkov. Kurz je realizovaný dvakrát ročne od roku 1995. Cieľom je preniknúť do podstaty analytickej práce a poskytnúť konkrétne metódy analýzy dát.
Organizačné údaje o kurze:7.10.2022 - 17.2.2023, prezenčne aj online
Dátum realizácie:07.10.2022 Poznámka k termínu realizácie:Výučba prebieha každý piatok -14 poldenných lekcií, od 9:00 - 12:30 (56 hodín výučby).
Rozsah kurzu:56 h.
Doplňujúce informácie:http://acreasr.sk/vyucba/prehlad-kurzov/semestralny-kurz-statisticka-analyza-dat-v-praxi-od-pojmov-k-interpretacii-vysledkov.html
Kontaktné údaje
Kontaktná osoba:
Meno:Petra Formánková
Telefón:+420 234 721 422
Vzdelávacia inštitúcia:
Názov:ACREA SR
Adresa:Zámocká 30, 811 00 Bratislava
Informácie o spoločnosti:Spoločnosť ACREA CR, spol. s r.o. je česká analytická spoločnosť s tradíciou od roku 1998.
Našim cieľom je úspech našich zákazníkov. Všetky projekty vedú k rýchlej návratnosti vložených investícií a nie iba k časovej a personálnej úspore. Úspech našich projektov a implementácií stojí za dôkladným pochopením potrieb a stanovením cieľov a priorít každého zákazníka.
Vzdelávacie aktivity:VZDELÁVÁME V OBLASTIACH ŠTATISTIKA A ANALÝZA DÁT: kurzy sú určené všetkým záujemcom, ktorí pracujú zo štatistickými dátami. Táto kategória zahrňuje kurzy všetkých úrovní i rozsahu, komplexné kurzy poskytujúce ucelené znalosti štatistiky a analýzy dát a kurzy zamerané na konkrétne štatistické metódy. Dôraz je kladený na pochopenie významu štatistických metód a pojmov, na riešenie praktických úloh a na správnu interpretáciu výsledkov, čo vedie k efektívnemu uplatneniu získaných znalostí v každodennej praxi. DATA MINING: ponuka zahrňuje tak všeobecné kurzy dataminingových postupov, ako aj praktické kurzy najčastejších dataminingových úloh v komerčnej praxi. Výučba dataminingových kurzov je založená na najpoužívanejšej dataminingovej metodológii CRISP-DM. MARKETINGOVÉ ANALÝZY: prináša pohľad na zákazníkov pomocou analýzy dát. Výučba sa zameriava na najčastejšie riešenie marketingových úloh ako je segmentácia zákazníkov, nákupné rozhodovanie, price testing, štúdie spokojnosti zákazníkov a ďalšie. SOFTVÉR IBM SPSS: ponuka kurzov sa zameriava na ovládanie softvéru distribuovaného spoločnosťou ACREA (IBM SPSS Statistics, IBM SPSS Modeler, IBM Cognos, Remark Office OMR a ďalšie). Kurzy pokrývajú tak potreby začínajúcich užívateľov, ako aj užívateľov pokročilých na získanie hlbšieho pohľadu do jednotlivých modulov softvéru, zvládnutie náročnejších postupov a metód alebo na zoznámenie sa s možnosťami automatizácie úloh.