pozadie
Posledná zmena: 11.07.2022

Kurz Predavač/Predavačka

Miesto realizácie kurzu:NOVA TRAINING s.r.o.
Popradská 86
040 11 Košice
Kurz sa poskytuje: Celá SR
Poznámka k cene:Kurz je pre evidovaných nezamestnaných cez Repas ZADARMO!
Popis akreditácie:akreditácia MŠ SR
Dátum vydania akreditácie:06.07.2016
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu:Absolvent vzdelávacieho programu ovláda obchodnú korešpondenciu, administratívne práce s využitím PC, písomností z oblasti nákupu a predaja, platnú legislatívu v oblasti obchodu, pozná členenie a charakteristiku tovarových druhov, zásady skladovania, ošetrovania a manipuláciu s tovarom. Ovláda teoretické a praktické základy práce s registračnou pokladňou. Dokáže samostatne pracovať s registračnou pokladnicou a uskutočniť uzávierkové operácie. Vie správne vykonávať sanitáciu (čistenie a dezinfekciu), ako dodržiavať osobnú a prevádzkovú hygienu. Získa základné vedomosti o činnosti mikroorganizmov a o ochoreniach, ktoré môžu vznikať prostredníctvom nesprávneho zaobchádzania s potravinami.

Využite prax priamo v predajni (vo vašom blízkom okolí) s možnosťou okamžitého zamestnania po ukončení kurzu
Organizačné údaje o kurze:Kurz sa delí na teoretickú časť (144 hodín) a praktickú časť, ktorá prebieha priamo v predajni (100h).

Kurz prebieha dennou formou alebo online v pracovných dňoch vo vopred dohodnutých hodinách.
Poznámka k termínu realizácie:Každý mesiac:
https://novatraining.sk/najblizsie-terminy/
Rozsah kurzu:244 h.
Kontaktné údaje
Kontaktná osoba:
Meno:Ing. Jozef Ihnacik
Telefón:+421903723025
Vzdelávacia inštitúcia:
Názov:NOVA TRAINING, s.r.o.
Adresa:Popradská 86, 04011 Košice
Informácie o spoločnosti:NOVA Training s.r.o.je vzdelávacia spoločnosť so sídlom v Košiciach. Jej vznik v roku 1999 podnietila snaha prispieť ku kvalite vykonávania vzdelávacích aktivít. Spoločnosť NOVA TRAINING rekvalifikovala vyše 33 000 ľudí a naším hlavným cieľom je pomocou kvalitného lektorského kolektívu a siete odborných poradcov pomôcť nezamestnaným posunúť sa ďalej na pomyselnej vedomostnej čiare. „Našich uchádzačov chceme vzdelávať, byť ich prínosom a poradiť im. Rekvalifikačný kurz je cesta, ako sa zamestnať,“
Vzdelávacie aktivity:RE-PAS – vzdelávanie pre evidovaných nezamestnaných „ZADARMO“.Ak si nezamestnaný a si v evidencií UPSVaR, máš možnosť získať príspevok na rekvalifikáciu. Neváhaj a informuj sa. Ponúkame tieto kurzy RE-PAS/KOMPAS: • Účtovníctvo • Šička • Murár • Kuchár • HACCP-hygienické minimum • Opatrovanie • Pracovník v obchode • Operátor strojárskej výroby • Pomocné stavebné práce • Stolár • Obsluha motorových vozíkov • Výchova a vzdelávanie bezpečnostných technikov • Ako sa uplatniť na trhu práce • Finančná gramotnosť • Údržba verejnej zelene