pozadie
Posledná zmena: 23.09.2016

Kurz Montážny pracovník (operátor) káblových zväzkov

Miesto realizácie kurzu:Podľa záujmu, po dohode.
Kurz sa poskytuje: Celá SR
Poznámka k cene:Po dohode
Popis akreditácie:udelená Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu dňa 29.04.2016 - číslo potvrdenia o akreditácii 2034/2016/57/1
Dátum vydania akreditácie:29.04.2016
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu:Osoby so záujmom získať odborné vedomosti a zručnosti potrebné pre výkon práce montážneho pracovníka. Absolvent vzdelávacieho programu vie vykonať montáž káblových zväzkov podľa pracovných návodov. Vie spracovať káble a káblové zväzky podľa technickej dokumentácie na samostatnom pracovisku alebo na pracovisku zaradenom do montážnej linky. Vie spracovať káble a káblové zväzky za použitia základného ručného náradia. Dokáže identifikovať chyby spracovania káblových zväzkov a odstraňovať ich.
Organizačné údaje o kurze:Podľa záujmu, po dohode s účastníkmi.
Poznámka k termínu realizácie:Podľa záujmu, po dohode.
Rozsah kurzu:230 h.
Kontaktné údaje
Kontaktná osoba:
Meno:Mgr. Miroslava Balážová
Telefón:+421903485800
Vzdelávacia inštitúcia:
Názov:ARTEP - MB, s.r.o.
Adresa:Priemyselná 278, 90501 Senica