pozadie
Posledná zmena: 28.11.2017

Kurz Zámočník

Miesto realizácie kurzu:Podľa záujmu, po dohode.
Kurz sa poskytuje: Celá SR
Poznámka k cene:Po dohode.
Popis akreditácie:udelená Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu dňa 25.02.2016 - číslo potvrdenia o akreditácii 1434/2016/26/1
Dátum vydania akreditácie:25.02.2016
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu:Osoby so záujmom získať odborné vedomosti a zručnosti potrebné pre výkon práce zámočníka.
Absolvent vzdelávacieho programu ovláda základné technologické postupy ručného a strojného spracovania materiálov, strojového obrábania a základnú terminológiu pre strojárstvo a ostatnú kovospracujúcu výrobu. Pozná základné strojárske technológie a strojové súčiastky a mechanizmy používané v strojárstve.
Organizačné údaje o kurze:Podľa záujmu, po dohode s účastníkmi.
Poznámka k termínu realizácie:Po dohode.
Rozsah kurzu:240 h.
Kontaktné údaje
Kontaktná osoba:
Meno:Ing. Samuel Baláž
Telefón:+421905365900
Vzdelávacia inštitúcia:
Názov:S A P A, s.r.o.
Adresa:Priemyselná 278, 90501 Senica