pozadie
Posledná zmena: 28.11.2017

Kurz Montážny pracovník v automobilovom priemysle

Miesto realizácie kurzu:Podľa záujmu, po dohode.
Kurz sa poskytuje: Celá SR
Poznámka k cene:Po dohode
Popis akreditácie:udelená Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu dňa 29.04.2016 - číslo potvrdenia o akreditácii 1434/2016/56/1
Dátum vydania akreditácie:29.04.2016
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu:Osoby so záujmom získať odborné vedomosti a zručnosti potrebné pre výkon práce montážneho pracovníka.
Absolvent vzdelávacieho programu ovláda základnú terminológiu používanú v automobilovom priemysle. Dokáže vykonať manuálne operácie na montážnej linke podľa pracovných návodov. Vie definovať a manipulovať s montážnymi nástrojmi a prípravkami používanými pri výrobe v automobilovom priemysle. Vie čítať technickú dokumentáciu, schémy a návody používané pri výrobe v automobilovom priemysle.
Organizačné údaje o kurze:Podľa záujmu, po dohode s účastníkmi.
Poznámka k termínu realizácie:Podľa záujmu, po dohode.
Rozsah kurzu:230 h.
Kontaktné údaje
Kontaktná osoba:
Meno:Ing. Samuel Baláž
Telefón:+421905365900
Vzdelávacia inštitúcia:
Názov:S A P A, s.r.o.
Adresa:Priemyselná 278, 90501 Senica