pozadie
Posledná zmena: 23.10.2017

Kurz Záhradnícka údržba verejnej zelene

Miesto realizácie kurzu:Podľa záujmu, po dohode.
Kurz sa poskytuje: Celá SR
Poznámka k cene:Po dohode
Popis akreditácie:udelená Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu dňa 29.04.2016 - číslo potvrdenia o akreditácii 1434/2016/56/2
Dátum vydania akreditácie:29.04.2016
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu:Osoby so záujmom vykonávať činnosti súvisiace s údržbou verejnej zelene.
Absolvent vzdelávacieho programu má teoretické vedomosti a praktické zručnosti v oblasti starostlivosti o verejnú zeleň. Ovláda činnosti súvisiace so zakladaním a starostlivosťou o verejnú zeleň. Ovláda postupy pri vysádzaní a ošetrovaní rastlín, okrasných drevín a kvetov. Ovláda činnosti súvisiace so zakladaním a starostlivosťou o trávnaté plochy. Vie si pripraviť a správne použiť záhradnícke náradie.
Organizačné údaje o kurze:Podľa záujmu, po dohode s účastníkmi.
Poznámka k termínu realizácie:Podľa záujmu, po dohode.
Rozsah kurzu:210 h.
Kontaktné údaje
Kontaktná osoba:
Meno:Ing. Samuel Baláž
Telefón:+421905365900
Vzdelávacia inštitúcia:
Názov:S A P A, s.r.o.
Adresa:Priemyselná 278, 90501 Senica