pozadie
Posledná zmena: 17.12.2019

Kurz STATEGICKÁ LOGISTIKA Z HĹADISKA ZAPOJENIA PODNIKU DO SCM (Modul 4)

Názov modulu:LOGISTIKA PODNIKU: Akreditovaný kurz MŠ
Miesto realizácie kurzu:Vzdelávacie centrum TeleDom, Timonova 27, 040 01 Košice

Novitech Partner s.r.o., Moyzesova 58, 040 01 Košice
Kurz sa poskytuje: Košice, Košice - okolie
Cena kurzu (cena s DPH):95.00 EUR (79.17 EUR bez DPH)
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu:Cieľ kurzu:

Odovzdať manažérom podnikov nové poznatky a možnosti, ktoré dávajú rôzne formy SCM pre tvorbu stratégie podniku.

Cieľová skupina:

Vrcholoví manažéri podnikov, manažéri výroby, obchodu, pracovníci strategického plánovania, logisti nákupu, zásobovania, predaja a distribúcie, vedúci útvarov logistiky.


Obsahová náplň:

1. Stratégia podniku, strategická logistika
2. Vzťah logistiky a SCM
3. Základné typy SCM /na báze EDI, Klasický SCM,DCM/
4. Aplikačné formy SCM/LEAN, Agile, Legal SCM/
5. Autsorsing v SCM/1PL, 2PL, 3PL, 4PL, 5PL/-logistic party
6. Nové zásobovacie filozófie v SCM/CRP,VMI,ECR/
7. Výber výrobkov a partnerov do SCM
8. Úroveň zapojenia kapacít do SCM
Organizačné údaje o kurze:Organizačná forma vzdelávania: Prezenčná
Cena pre jednotlivca: 95,00 € s DPH

Lektori: Prof. Ing. Dušan Malindžák CSc.


Kurz zahŕňa:

• Lektorské služby počas kurzu
• Študijný materiál, skriptá z prednášanej látky
• Osvedčenie o absolvovaní kurzu + certifikát
• Občerstvenie, obed

Bližšie informácie nájdete na stránke: www.teledom.sk
Poznámka k termínu realizácie:Termín kurzu: Podľa dohody s odberateľom
Rozsah kurzu:8 h.
Kontaktné údaje
Kontaktná osoba:
Meno:Zuzana Dubovecká, Ing. Ľudovít Korotnoky
Telefón:+421553274428;+421553274402
Vzdelávacia inštitúcia:
Názov:TeleDom - Vzdelávacie centrum / Novitech Partner s.r.o. , Košice
Adresa:Moyzesova 58, 040 01 Košice
Informácie o spoločnosti:Hlavným poslaním Vzdelávacieho a konferenčného centra TeleDom je poskytovanie najnovších znalostných služieb pre našich zákazníkov. Medzi prioritné úlohy vzdelávacieho centra TeleDom patrí zabezpečiť silné a kvalitné zázemie pre vzdelávanie a poskytnutie celej rady aktivít zameraných na oblasti informačných a inovačných technológií.

V spolupráci s medzinárodnou vzdelávacou organizáciou Pearson Education, TeleDom prevádzkuje medzinárodnú školu TeleDom School.

Poskytujeme moderné konferenčné klimatizované priestory na konferencie, kurzy, semináre a školenia.
Vzdelávacie aktivity:Organizujeme semináre a školenia, ktoré sú zamerané na skvalitňovanie znalostí účastníkov v týchto oblastiach: A. Rozvojové schopnosti B. Kolaboračné schopnosti C. Profesijné semináre D. Jazykové kurzy E. Počítačové kurzy F. TeleDom Education G. Konferencie a fóra