pozadie
Posledná zmena: 17.12.2019

Kurz LOGISTIKA VÝROBY (Modul 2)

Názov modulu:LOGISTIKA PODNIKU: Akreditovaný kurz MŠ
Miesto realizácie kurzu:Prevádzka: Vzdelávacie centrum Teledom, Timonova 27, 040 01 Košice

Novitech Partner s.r.o., Moyzesova 58, 040 01 Košice
Kurz sa poskytuje: Košice
Cena kurzu (cena s DPH):87.00 EUR (72.50 EUR bez DPH)
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu:Cieľ kurzu:
Odovzdať účastníkom vedomosti z logistiky výroby, jej miesto v systéme riadenia podniku a v logistickom modeli podniku. Nové prístupy v plánovaní, kapacitnom plánovaní,
rozvrhovaní výroby, dispečerskom riadení.

Cieľová skupina:
Manažéri výroby, plánovači výroby, pracovníci riadenia zásobovania, vnútornej dopravy podniku, výrobní dispečeri, pracovníci operatívneho riadenia výroby.


Obsahová náplň:

1. Výroba, výrobný proces, výrobné operácie
2. Logistika výroby v makrologistickom a mikrologistickom modeli
podniku
3. Výrobné stratégie, výrobková a kapacitná stratégia
4. Plánovanie výroby- prognózovanie, metódy, modely
5. Kapacitné plánovanie výroby- zákazková logistika
6. Vyvažovanie výrobných liniek
7. Výrobné rozvrhovanie, metódy, modely
8. Dispečérske riadenie výroby
Organizačné údaje o kurze:Organizačná forma vzdelávania: Prezenčná
Cena pre jednotlivca: 87 € s DPH

Lektori: Prof. Ing. Dušan Malindžák CSc.
Ing. Peter Kačmary, Phd.

Kurz zahŕňa:

• Lektorské služby počas kurzu
• Študijný materiál, skriptá z prednášanej látky
• Osvedčenie o absolvovaní kurzu + certifikát
• Občerstvenie, obed

Bližšie informácie nájdete na stránke www.teledom.sk
Poznámka k termínu realizácie:Termín kurzu: Podľa dohody s odberateľom
Rozsah kurzu:8 h.
Kontaktné údaje
Kontaktná osoba:
Meno:Zuzana Dubovecká, Ing. Ľudovít Korotnoky
Telefón:+421553274428;+421553274402
Vzdelávacia inštitúcia:
Názov:TeleDom - Vzdelávacie centrum / Novitech Partner s.r.o. , Košice
Adresa:Moyzesova 58, 040 01 Košice
Informácie o spoločnosti:Hlavným poslaním Vzdelávacieho a konferenčného centra TeleDom je poskytovanie najnovších znalostných služieb pre našich zákazníkov. Medzi prioritné úlohy vzdelávacieho centra TeleDom patrí zabezpečiť silné a kvalitné zázemie pre vzdelávanie a poskytnutie celej rady aktivít zameraných na oblasti informačných a inovačných technológií.

V spolupráci s medzinárodnou vzdelávacou organizáciou Pearson Education, TeleDom prevádzkuje medzinárodnú školu TeleDom School.

Poskytujeme moderné konferenčné klimatizované priestory na konferencie, kurzy, semináre a školenia.
Vzdelávacie aktivity:Organizujeme semináre a školenia, ktoré sú zamerané na skvalitňovanie znalostí účastníkov v týchto oblastiach: A. Rozvojové schopnosti B. Kolaboračné schopnosti C. Profesijné semináre D. Jazykové kurzy E. Počítačové kurzy F. TeleDom Education G. Konferencie a fóra