pozadie
Posledná zmena: 05.02.2020

Kurz Excel 2 - mierne pokročilý

Miesto realizácie kurzu:Macrosoft, Štefánikova 47 , 811 04 Bratislava
Kurz sa poskytuje: Bratislavský kraj, Trnavský kraj
Cena kurzu (cena s DPH):132 EUR (110 EUR bez DPH)
Poznámka k cene:množstevné zľavy už od 2 kurzov alebo účastníkov na 1 termín
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu:Kurz je určený účastníkom, ktorí majú skúsenosti s programom MS Excel a je súčasne priamym nasledovníkom kurzu Excel základy. Hlavný ciel tohto kurzu je zdokonaliť alebo rozšíriť vedomosti pri spracovávaní rozsiahlejších tabuliek. Na kurze sú prezentované rôzne nástroje a pokročilejšie funkcie používané na spracovanie údajov v tabuľke a jej vizualizáciu.
Organizačné údaje o kurze:Typ: večerný, Počet dní: 3
Dátum realizácie:17.02.2020 Poznámka k termínu realizácie:ďalšie termíny uzavretých kurzov dohodou
ďalšie vypísané termíny:
24.2.2020
7.3.2020
23.3.2020
30.3.2020
4.4.2020
20.4.2020
27.4.2020
16.5.2020
19.5.2020
1.6.2020
15.6.2020
20.6.2020
13.7.2020
10.8.2020
7.9.2020
Rozsah kurzu:16 h.
Doplňujúce informácie:Výstupné vedomosti: Absolventi kurzu sú schopní zvýrazňovať bunky spĺňajúce kritérium, vytvoriť jednoduché formáty čísiel použitím vlastného formátu a poznajú vybrané funkcie z rôznych kategórii. Rozlišujú relatívne a absolútne odkazy. Vedia využívať viacúrovňové zoraďovanie a filtrovanie, prispôsobiť hárky pre tlač a využiť možnosti pre efektívnejšie zobrazenie rozsiahlych tabuliek na monitore. Ovládajú základy kontingenčných tabuliek.
Kontaktné údaje
Kontaktná osoba:
Meno:Ing. Lucia Rišková
Telefón:00421255410308
Vzdelávacia inštitúcia:
Názov:Macrosoft s.r.o.
Adresa:Štefánikova 47, 81104 Bratislava
Informácie o spoločnosti:Školiace stredisko Macrosoft - Škola PC organizuje počítačové kurzy a počítačové školenia už od roku 1996. Poskytujeme aj kvalitné rekvalifikačné kurzy, IT tréningy, skupinové vzdelávanie, odborné semináre a manažérske školenia.
Vzdelávacie aktivity:Realizujeme viac ako 100 druhov IT kurzov a školení špecializovaných na : Microsoft Office, databázy, prezentačné programy, počítačovú grafiku, digitálnu fotografiu, AutoCAD, MS Project, programovanie, Oracle, tvorbu web stránok, operačné systémy Windows, Linux ako aj servery a školenia CISCO. Kurzy pre asistentky, Komunikačné zručnosti, Obchodné školenia, Prezentačné zručnosti, Manažérske kurzy...