pozadie
Posledná zmena: 23.10.2017

Kurz Pletiar - pletiarka

Miesto realizácie kurzu:Podľa záujmu, po dohode s účastníkmi.
Kurz sa poskytuje: Celá SR
Poznámka k cene:Po dohode
Popis akreditácie:udelená Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu dňa 31.03.2015 - číslo potvrdenia o akreditácii 1434/2015/74/2
Dátum vydania akreditácie:31.03.2015
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu:Osoby so záujmom získať odborné vedomosti a zručnosti potrebné pre výkon práce pletiara.
Absolvent vzdelávacieho programu ovláda základnú technológiu strojového pletenia. Vie spracovať objednávky a stanoviť ich následnosť na pletacom stroji. Vie si pripraviť a použiť materiál potrebný pri pletení.
Organizačné údaje o kurze:Podľa záujmu, po dohode s účastníkmi.
Poznámka k termínu realizácie:Podľa záujmu, po dohode.
Rozsah kurzu:210 h.
Kontaktné údaje
Kontaktná osoba:
Meno:Ing. Samuel Baláž
Telefón:+421905365900
Vzdelávacia inštitúcia:
Názov:S A P A, s.r.o.
Adresa:Priemyselná 278, 90501 Senica