pozadie
Posledná zmena: 23.10.2017

Kurz Čalúnnik

Miesto realizácie kurzu:Podľa záujmu, po dohode.
Kurz sa poskytuje: Celá SR
Poznámka k cene:Po dohode
Popis akreditácie:udelená Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu dňa 30.07.2015 - číslo potvrdenia o akreditácii 1434/2015/74/1
Dátum vydania akreditácie:30.07.2015
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu:Osoby so záujmom získať odborné vedomosti a zručnosti potrebné pre výkon práce čalúnnika.
Absolvent vzdelávacieho programu pozná správny postup pri spracúvaní čalúnických materiálov. Ovláda základy šitia čalúnených vankúšov pre rôzne typy nábytku a vozidiel.
Organizačné údaje o kurze:Osoby so záujmom získať odborné vedomosti a zručnosti potrebné pre výkon práce čalúnnika.
Absolvent vzdelávacieho programu pozná správny postup pri spracúvaní čalúnnických materiálov. Vie si pripraviť a použiť náradie, pomôcky, nástroje a stroje nevyhnutné pre čalúnenie. Ovláda základy šitia čalúnených vankúšov pre rôzne typy nábytku a vozidiel.
Poznámka k termínu realizácie:Podľa záujmu, po dohode.
Rozsah kurzu:260 h.
Kontaktné údaje
Kontaktná osoba:
Meno:Ing. Samuel Baláž
Telefón:+421905365900
Vzdelávacia inštitúcia:
Názov:S A P A, s.r.o.
Adresa:Priemyselná 278, 90501 Senica