pozadie
Posledná zmena: 11.01.2021

Kurz Personálny controlling

Miesto realizácie kurzu:Kutlíkova 17, Bratislava, 85102
Kurz sa poskytuje: Bratislava
Cena kurzu (cena s DPH):354 EUR (295.00 EUR bez DPH)
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu:1. Obsah pojmu personálny controlling; chápanie personálneho controllingu vo väzbe na konkrétne špecifiká firmy
2. Východiská personálneho controllingu
3. Vplyv personálneho controllingu na posilnenie strategického významu manažmentu ľudských zdrojov, na posilnenie postavenia HR útvaru v rámci riadenia firmy
4. Nástroje personálneho controllingu vo väzbe na systém riadenia ľudských zdrojov
5. Merateľné ukazovatele nosných personálnych procesov, ako ich nastaviť a vyhodnocovať
6. Riešenie praktických problémov týkajúcich sa personálneho controllingu, diskusia, výmena skúseností
Organizačné údaje o kurze:Uzávierka prihlášok: 20. apríl 2021
Dátum realizácie:27.04.2021
Rozsah kurzu:8 h.
Kontaktné údaje
Kontaktná osoba:
Meno:PaedDr. Ilona Hegerová
Telefón:+421907133500
Vzdelávacia inštitúcia:
Názov:Vzdelávacie a konferenčné centrum INTENZÍVA, s.r.o.
Adresa:Kutlíkova 17, 85102 Bratislava
Informácie o spoločnosti:Vzdelávacie a konferenčné centrum INTENZÍVA, s.r.o. je súkromná nezávislá spoločnosť. Sme profesionálny tím, ktorí pôsobí na slovenskom trhu od roku 2000. Za tento čas sme si vybudovali vlastné zázemie a kvalitnú databázu odborníkov, lektorov, konzultantov – expertov z praxe. Máme zavedený systém manažérstva kvality podľa normy ISO s cieľom trvale zlepšovať služby pre našich zákazníkov.
Vzdelávacie aktivity:Našim poslaním je ďalšie vzdelávanie dospelých a poskytovanie komplexných konferenčných služieb pre súkromný aj verejný sektor. Nosné vzdelávacie programy a produkty Balance Management sú realizované v spolupráci so zahraničnými partnermi. Špecializujeme sa na oblasť marketingu, obchodu, ľudských zdrojov a logistiky.