pozadie
Posledná zmena: 29.04.2024

Kurz Kurz strojníkov stavebných strojov

Miesto realizácie kurzu:BOZP Danny Agency s.r.o., Levická 7D, 949 01 Nitra
Kurz sa poskytuje: Nitra
Cena kurzu (cena s DPH):108 EUR (90.00 EUR bez DPH)
Poznámka k cene:Cenník nájdete na web stránke www.strojnickekurzy.sk
Popis akreditácie:VVZ-0314/12-08.1
Dátum vydania akreditácie:18.10.2012
Získaný certifikát:Preukaz o oprávnení na obsluhu stavebných strojov (strojnícky preukaz) podľa vyhlášky Ministerstva stavebníctva č. 77/1965 Zb. o výcviku, spôsobilosti a registrácii obslúh stavebných strojov (§ 2)
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu:Teoretická príprava:
Všeobecné znalosti z BOZP
Náuka o prevádzke
Pravidlá cestnej premávky
Zakázane manipulácie strojníkov pri obsluhe stavebných strojov
Najčastejšie zdroje a príčiny pracovných úrazov pri obsluhe stavebných strojov.
Diskusia – Informácia účastníkov o praktických skúsenostiach získaných pri obsluhe stavebných strojov, pozitívne aj negatívne skúsenosti.
Zodpovedanie dotazov účastníkov.
Organizačné údaje o kurze:Na kurz sa treba prihlásiť cez našu web stránku www.strojnickekurzy.sk
Dátum realizácie:10.05.2024 Poznámka k termínu realizácie:Kurz organizujeme každé 2 týždne vždy v piatok. Aktuálne termíny nájdete na www.strojnickekurzy.sk
Rozsah kurzu:8 h.
Doplňujúce informácie:Vek minimálne 18 rokov, Potvrdenie od obvodného lekára o spôsobilosti 1 ks fotografie 3 x 3,5 cm
Kontaktné údaje
Kontaktná osoba:
Meno:Petra Skřivánová
Telefón:0911263510
Vzdelávacia inštitúcia:
Názov:BOZP Danny Agency s.r.o.
Adresa:Levická 7D, 94901 Nitra
Informácie o spoločnosti:Sme akreditovaná a oprávnená spoločnosť pôsobiaca na domácom trhu, ktorá sa zaoberá poskytovaním uvedených služieb dodávateľským spôsobom. Naša spoločnosť vlastní oprávnenia vydané Národným inšpektorátom práce na jednotlivé druhy školení. Našu činnosť vykonávame pre súkromne osoby, živnostníkov ale aj firmy.

Služby, ktoré ponúkame sú vykonávané osobami s odbornou spôsobilosťou, s dlhoročnými skúsenosťami z praxe. Naším cieľom je poskytnúť zákazníkovi zabezpečenie výkonu nami poskytovaných služieb, tak aby boli v plnom rozsahu splnené požiadavky vyplývajúce zo zákonov a s nimi súvisiacich predpisov na úseku BOZP.
Vzdelávacie aktivity:Naše akreditované vzdelávacie stredisko Vám ponúka kompletnú pomoc v oblastiach: • Obsluha vysokozdvižných motorových vozíkov, certifikát je akceptovaný v celej Európskej únii, • Obsluha nízkozdvižných motorových vozíkov, certifikát je akceptovaný v celej Európskej únii, • Obsluha vybraných stavebných strojov ,preukaz je akceptovaný v celej Európskej únii, • Obsluha vyhradených zdvíhacích zariadení - žeriavnikov na: - Mostové žeriavy - Konzolové žeriavy - Portálové žeriavy - Ramenový nakladač (Kontajnerový nakladač) - Nakladacie žeriavy (Hydraulická ruka) • Viazačov bremien, • Obsluha pohyblivých pracovných plošín- nožnicových plošín, prípojných plošín za vozidlo, • Lešenári, • Odborné prehliadky a odborné skúšky zdvíhacích zariadení, závesných prostriedkov, • Prenájom záťaží, viazacích a závesných prostriedkov na odborné skúšky, • Predaj viazacích a závesných prostriedkov, ESHOP- www.viazacieprostriedky.sk • Poskytovanie služieb BOZP a OPP • Práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou