pozadie
Posledná zmena: 29.04.2024

Kurz Kurz obsluhy ( VZV ) motorových a elektrických vozíkov

Miesto realizácie kurzu:BOZP Danny Agency s.r.o., Levická 7D, 949 01 Nitra
Kurz sa poskytuje: Nitra
Cena kurzu (cena s DPH):114 EUR (95.00 EUR bez DPH)
Poznámka k cene:Cena kurzu závisí od rozsahu preukazu.
Popis akreditácie:VVZ-0392/11-06.1
Dátum vydania akreditácie:16.12.2011
Získaný certifikát:Preukaz obsluhy motorových vozíkov (preukaz na vysokozdvižný vozík) podľa zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 16 ods. 1)
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu:Kurz je určený širokej verejnosti, živnostníkom ako aj zamestnancom firiem.
Nadobudnete teoretické vedomosti a praktické zručnosti s riadením VZV.
Priebeh kurzu :
Teoretická príprava Všeobecné znalosti z BOZP
Náuka o konštrukcii
Náuka o prevádzke
Pravidlá cestnej premávky,
Pracovné úrazy, príklady PÚ pri riadení MV, Riziká a ohrozenia pri riadení MV,
Návod na obsluhu MV a DPP
Zodpovedanie dotazov účastníka kurzu.

Praktická príprava (praktické jazdy na VZV)
-prípravu a používanie motorového vozíka,
-manipuláciu s materiálom,
-kontrolu, údržbu motorových vozíkov,
Organizačné údaje o kurze:Na kurz sa treba prihlásiť na našej webovej stránke www.vzvkurzy.sk
Dátum realizácie:18.05.2024 Poznámka k termínu realizácie:Kurz organizujeme každé 2 týždne vždy v sobotu. Aktuálne termíny nájdete na www.vzvkurzy.sk
Rozsah kurzu:8 h.
Doplňujúce informácie:Vek min. 18 rokov, Potvrdenie od obvodného lekára max 6 mesiacov staré. Vodičský preukaz nie je podmienkou! Fotografia 3 x 3,5 cm - 1 ks
Kontaktné údaje
Kontaktná osoba:
Meno:Petra Skřivánová
Telefón:0911263510
Vzdelávacia inštitúcia:
Názov:BOZP Danny Agency s.r.o.
Adresa:Levická 7D, 94901 Nitra
Informácie o spoločnosti:Sme akreditovaná a oprávnená spoločnosť pôsobiaca na domácom trhu, ktorá sa zaoberá poskytovaním uvedených služieb dodávateľským spôsobom. Naša spoločnosť vlastní oprávnenia vydané Národným inšpektorátom práce na jednotlivé druhy školení. Našu činnosť vykonávame pre súkromne osoby, živnostníkov ale aj firmy.

Služby, ktoré ponúkame sú vykonávané osobami s odbornou spôsobilosťou, s dlhoročnými skúsenosťami z praxe. Naším cieľom je poskytnúť zákazníkovi zabezpečenie výkonu nami poskytovaných služieb, tak aby boli v plnom rozsahu splnené požiadavky vyplývajúce zo zákonov a s nimi súvisiacich predpisov na úseku BOZP.
Vzdelávacie aktivity:Naše akreditované vzdelávacie stredisko Vám ponúka kompletnú pomoc v oblastiach: • Obsluha vysokozdvižných motorových vozíkov, certifikát je akceptovaný v celej Európskej únii, • Obsluha nízkozdvižných motorových vozíkov, certifikát je akceptovaný v celej Európskej únii, • Obsluha vybraných stavebných strojov ,preukaz je akceptovaný v celej Európskej únii, • Obsluha vyhradených zdvíhacích zariadení - žeriavnikov na: - Mostové žeriavy - Konzolové žeriavy - Portálové žeriavy - Ramenový nakladač (Kontajnerový nakladač) - Nakladacie žeriavy (Hydraulická ruka) • Viazačov bremien, • Obsluha pohyblivých pracovných plošín- nožnicových plošín, prípojných plošín za vozidlo, • Lešenári, • Odborné prehliadky a odborné skúšky zdvíhacích zariadení, závesných prostriedkov, • Prenájom záťaží, viazacích a závesných prostriedkov na odborné skúšky, • Predaj viazacích a závesných prostriedkov, ESHOP- www.viazacieprostriedky.sk • Poskytovanie služieb BOZP a OPP • Práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou