pozadie
Posledná zmena: 15.04.2016

Kurz Kurz opatrovania s európskym certifikátom

Miesto realizácie kurzu:http://www.redcross.sk/spolky
Kurz sa poskytuje: Celá SR, Bratislava, Senec, Dunajská Streda, Galanta, Senica, Skalica, Trnava, Nové Mesto nad Váhom, Považská Bystrica, Prievidza, Trenčín, Komárno, Levice, Nitra, Nové Zámky, Topoľčany, Čadca, Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš, Martin, Žilina, Banská Bystrica, Brezno, Lučenec, Rimavská Sobota, Zvolen, Žiar nad Hronom, Bardejov, Humenné, Poprad, Prešov, Snina, Svidník, Vranov nad Topľou, Košice, Košice - okolie, Michalovce, Rožňava, Spišská Nová Ves, Trebišov
Poznámka k cene:kontaktujte nás: http://www.redcross.sk/spolky
Popis akreditácie:Rozhodnutie MPSVaR SR o udelení akreditácie č.s. 73/2010-I/20, č.z. 22929/2010 zo dňa 14.4.2011; č.s. 8688/2013-M_OSS, č.z. 13227/2013 zo dňa 13.3.2013; č.s. 4275/2015-M_OSS, č.z. 10346/2015 zo dňa 2.3.2015
Dátum vydania akreditácie:21.04.2011
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu:Rozsah kurzu 226 hodín:

Teoretická výučba 105 hodín
– úvod do opatrovateľstva, komunikácia a etika v opatrovateľstve, práca s klientom, anatómia, psychológia, životospráva, základy fyzioterapie ...

Praktická výučba 43 hodín
– simulované situácie, nácvik jednotlivých postupov v malej skupine, prípadové štúdie, individuálny nácvik praktickej časti s využitím rôznych pomôcok

Odborná prax 72 hodín
– priamo na vybraných oddeleniach zdravotníckych zariadení, zariadeniach sociálnych služieb a podobne

Skúšky 6 hodín
– test a praktická skúška
Organizačné údaje o kurze:http://kurzy.redcross.sk/kurz_opatrovania
Poznámka k termínu realizácie:priebežne, informujte sa na konkretnom územnom spolku SČK
Rozsah kurzu:226 h.
Kontaktné údaje
Kontaktná osoba:
Meno:vyberte si mesto, v ktorm by ste chceli kurz absolvovať
http://www.redcross.sk/spolky
Telefón:02/ 571 023 01
Vzdelávacia inštitúcia:
Názov:Slovenský Červený kríž
Adresa:Grösslingová 24, 814 46 Bratislava
Informácie o spoločnosti:Slovenský Červený kríž (SČK) poskytuje vzdelávanie a pomoc tým, ktorí to potrebujú už 95 rokov na Slovensku.
Sme najväčšia medzinárodná organizácia, spolu s ďalšími 176 krajinami sme členom Medzinárodného výboru červeného kríža a Červeného polmesiaca.

www.redcross.sk
Vzdelávacie aktivity:širokej verejnosti poskytujeme: - kurz prvej pomoci - kurz opatrovania - kurz vodnej záchrannej služby