pozadie
Posledná zmena: 22.06.2015

Kurz Školenie vodičov

Názov modulu:Školenie vodičov referentov
Miesto realizácie kurzu:Tomášikova 26, 85101 Bratislava
Kurz sa poskytuje: Bratislava
Cena kurzu (cena s DPH):14 EUR
Poznámka k cene:Cena sa odvíja od celkového počtu účastníkov na školení. 12-14 EUR
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu:Školenia zabezpečované zamestnávateľom pre svojich zamestnancov, ktorí šoférujú počas pracovnej doby služobné vozidlo. Cieľom týchto školení je zvýšenie bezpečnosti pri práci a pravidelné oboznamovanie so zmenami v Zákone č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a vo Vyhláške MVSR č. 9/2009, ktorou sa zákon o cestnej premávke vykonáva.
Organizačné údaje o kurze:Školenie môže byť uskutočnené v našich priestoroch, prípadne po dohode aj v priestoroch objednávateľa.
Rozsah kurzu:2 h.
Kontaktné údaje
Kontaktná osoba:
Meno:p. Lipan
Telefón:+421903783020
Vzdelávacia inštitúcia:
Názov:AUTOŠKOLA L-GROUP s.r.o.
Adresa:Tomášikova 26, 82101 Bratislava
Informácie o spoločnosti:AUTOŠKOLA L-GROUP pôsobí v mestskej časti Bratislava – Ružinov, ponúka možnosť získať vodičské oprávnenie na vysokej úrovni a v príjemnom prostredí.