pozadie
Posledná zmena: 22.06.2015

Kurz Doškoľovací kurz

Názov modulu:Doškoľovací kurz
Miesto realizácie kurzu:Tomášikova 26, 85101 Bratislava
Kurz sa poskytuje: Bratislava
Poznámka k cene:Cena podľa aktuálneho cenníka.
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu:Kurzy, ktoré sú nariadené držiteľovi vodičského oprávnenia dopravným inšpektorátom v tom prípade, že za posledných 12 mesiacov ako vodič motorového vozidla závažným spôsobom trikrát porušil pravidlá cestnej premávky.
Organizačné údaje o kurze:Výučba v rozsahu určenom učebnou osnovou.
Rozsah kurzu:1 h.
Kontaktné údaje
Kontaktná osoba:
Meno:p. Lipan
Telefón:+421903783020
Vzdelávacia inštitúcia:
Názov:AUTOŠKOLA L-GROUP s.r.o.
Adresa:Tomášikova 26, 82101 Bratislava
Informácie o spoločnosti:AUTOŠKOLA L-GROUP pôsobí v mestskej časti Bratislava – Ružinov, ponúka možnosť získať vodičské oprávnenie na vysokej úrovni a v príjemnom prostredí.