pozadie
Posledná zmena: 09.12.2019

Kurz Aktuálne otázky v oblasti akreditácie laboratórií

Miesto realizácie kurzu:Slovenský metrologický ústav
Karloveská 63
842 55 Bratislava 4
Kurz sa poskytuje: Celá SR, Bratislava
Cena kurzu (cena s DPH):120 EUR
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu:•akreditačné kritéria pre laboratória – stručný
•prehľad a výklad ustanovení normy ISO/IEC 17025
•prehľad a stručný výklad aplikačných dokumentov EA, ILAC, SNAS
•systém kvality laboratória a jeho dokumentovanie
•zásady postupu pri akreditácii laboratória
Organizačné údaje o kurze:Slovenský metrologický ústav
Karloveská 63
842 55 Bratislava 4
IČO: 30810701, DIČ: 2020908230
e-mail: [email protected]; www.smu.sk
mobil: 0902 220721
Rozsah kurzu:8 h.
Kontaktné údaje
Kontaktná osoba:
Meno:RNDr. Eleonóra Palouová
Telefón:+421902220721
Vzdelávacia inštitúcia:
Názov:Slovenský metrologický ústav
Adresa:Karloveská 63, 84255 Bratislava 4