pozadie
Posledná zmena: 13.02.2018

Kurz SBS

Miesto realizácie kurzu:Nad Plážou 7, 974 01 Banská Bystrica
Kurz sa poskytuje: Banská Bystrica
Cena kurzu (cena s DPH):116.50 EUR
Popis akreditácie:PS 000256
Dátum vydania akreditácie:09.03.2007
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu:7 dňový intenzívny kurz, na získanie preukazu SBS.
Organizačné údaje o kurze:V mesiaci Február od 23.02.2015 do 01.03.2015, otvárame v Banskej Bystrici 7 dňový intenzívny kurz, na získanie preukazu SBS, v akciovej cene 116,50€. Informácie na čísle: 0917 730 017, na maily [email protected]
Rozsah kurzu:78 h.
Kontaktné údaje
Kontaktná osoba:
Meno:Veronika Veltyová
Telefón:+421484123132
Vzdelávacia inštitúcia:
Názov:SAFE GROUP SLOVAKIA, s.r.o.
Adresa:Nad plážou 7, 97401 Banská Bystrica
Informácie o spoločnosti:V našom špecializovanom školiacom stredisku pre odbornú prípravu na získanie preukazu odbornej spôsobilosti vykonávame od roku 2005 odbornú prípravu osôb na základe rozhodnutia krajského riaditeľstva PZ a udelenia akreditácie komisiou MV SR.

Úlohou odbornej prípravy je pripraviť uchádzačov, podľa platného zákona 473/2005 Z.z. a následných noviel na skúšku odbornej spôsobilosti. Úspešný uchádzači týmto splnia jednu z podmienok pre prácu v SBS, prípadne pre budúcich prevádzkovateľov SBS.
Vzdelávacie aktivity:Kurz odbornej spôsobilosti typu S Pre budúcich zamestnancov v SBS je určený kurz odbornej spôsobilosti typu S. Príprava pozostáva z právnych predpisov v oblasti bezpečnostných služieb, trestného práva, základov právneho poriadku, ústavy SR, kriminalistiky, priestupkov, zákone o ochrane osobných údajov, zákonov o policajnom zbore, železničnej polícii, vojenskej polícii, slovenskej informačnej službe. Ďalej naši absolventi získajú vedomosti z taktiky vykonávania zásahov, prvej pomoci a požiarnej prípravy.