pozadie
Posledná zmena: 26.01.2015

Kurz Vizážista - vizážistka

Miesto realizácie kurzu:Vzdelávacia Agentúra AMOS-K, Budyšínska 20, 831 03 Bratislava
Kurz sa poskytuje: Bratislava
Cena kurzu (cena s DPH):300 EUR
Poznámka k cene:Možnosť platby na splátky. Zľava -10% z ceny rekvalifikačného kurzu pri zaplatení celej sumy naraz najneskôr v deň začatia kurzu, len pri skupinovej výučbe.
Popis akreditácie:akreditácia vydaná Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR pod číslom 2477/2012/73/5
Dátum vydania akreditácie:16.07.2012
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu:Absolvent vzdelávacieho programu v teoretickej oblasti má poznatky z oblasti bezpečnosti pri práci, prvej pomoci, z práva, z hygieny a epidemiológie, dermatológie, o kozmetických chybách a chorobách kože, ovláda skladbu kože, vie posúdiť aktuálny stav, kvalitu pokožky a typ pleti, ovláda techniky líčenia tváre, očí, úst a dekoltu, pozná zariadenia kozmetických a vizážistických salónov, kozmetické a vizážistické pomôcky, chemické a dekoratívne prípravky a ich aplikáciu. Ovláda prevádzkový poriadok. V praktickej časti absolvent vzdelávacieho programu pri aktuálnom stave kvality pokožky a určenia typu pleti, má zručnosti v oblasti technologických postupov pri farbení rias a obočia, úpravy a formovaní obočia, čistení pleti, vo vizážistických trikoch pri líčení a korekciách očí, úst, tváre, dekoltu a nosa, techniky nanášania líčidiel, odstránenia nežiadúceho ochlpenia na tvári odfarbením a depiláciou, má prehľad o pracovných pomôckach, kozmetických a dekoratívnych prípravkoch. Vie poradiť zákazníkom v oblasti ošetrovania pleti, predaja a používania kozmetických a dekoratívnych prípravkov. Absolvent vzdelávacieho programu: VIZÁŽISTA – VIZÁŽISTKA so získanými zručnosťami, je spôsobilý uplatniť sa na trhu práce ako samostatný odborník so základnými zručnosťami líčenia v dekoratívnej kozmetike, pre módne prehliadky, fotografovanie a rôzne súťaže.
Organizačné údaje o kurze:KURZ JE VHODNÝ PRE ÚPLNÝCH ZAČIATOČNÍKOV, NIE JE POTREBNÉ PRED NÁSTUPOM NA VÝUČBU OVLÁDAŤ ŽIADNE ZÁKLADY Z UVEDENEJ PROFESIE.

NA KURZ JE MOŽNÉ NASTÚPIŤ AJ UŽ DO ROZBEHNUTEJ VÝUČBY, ZAMEŠKANÉ SA NAHRADÍ V ĎALŠOM TERMÍNE, BEZ NAVÝŠENIA POPLATKU.
Rozsah kurzu:160 h.
Doplňujúce informácie:Cieľová skupina: Osoby so záujmom pracovať v oblasti vizážistických služieb. Profil: Absolvent vzdelávacieho programu v teoretickej oblasti má poznatky z oblasti bezpečnosti pri práci, prvej pomoci, z práva, z hygieny a epidemiológie, dermatológie, o kozmetických chybách a chorobách kože, ovláda skladbu kože, vie posúdiť aktuálny stav, kvalitu pokožky a typ pleti, ovláda techniky líčenia tváre, očí, úst a dekoltu, pozná zariadenia kozmetických a vizážistických salónov, kozmetické a vizážistické pomôcky, chemické a dekoratívne prípravky a ich aplikáciu. Ovláda prevádzkový poriadok. V praktickej časti absolvent vzdelávacieho programu pri aktuálnom stave kvality pokožky a určenia typu pleti, má zručnosti v oblasti technologických postupov pri farbení rias a obočia, úpravy a formovaní obočia, čistení pleti, vo vizážistických trikoch pri líčení a korekciách očí, úst, tváre, dekoltu a nosa, techniky nanášania líčidiel, odstránenia nežiadúceho ochlpenia na tvári odfarbením a depiláciou, má prehľad o pracovných pomôckach, kozmetických a dekoratívnych prípravkoch. Vie poradiť zákazníkom v oblasti ošetrovania pleti, predaja a používania kozmetických a dekoratívnych prípravkov. Absolvent vzdelávacieho programu: VIZÁŽISTA – VIZÁŽISTKA so získanými zručnosťami, je spôsobilý uplatniť sa na trhu práce ako samostatný odborník so základnými zručnosťami líčenia v dekoratívnej kozmetike, pre módne prehliadky, fotografovanie a rôzne súťaže. Odborný garant: Ing. Božena Hornická Lektori: Henrieta Fridrichová , Ján Masarovič , Ludmila Verbická - Rybetská , Tatiana Škripková Šubinová , Ing. Božena Hornická , Ing. Lea Drobná , Judr. Ľubomíra Krchníková , MUDr. Halka Ležovičová , MUDr. Zuzana Holčíková , RNDr. Mário Ležovič PhD., MPH
Kontaktné údaje
Kontaktná osoba:
Meno:p. Gališová
Telefón:+421905123858;+421910220325;+421244442205
Vzdelávacia inštitúcia:
Názov:Vzdelávacia agentúra AMOS-K, spol. s r.o.
Adresa:Budyšínska 20, 83103 Bratislava