pozadie
Posledná zmena: 26.01.2015

Kurz Kaderník - kaderníčka

Miesto realizácie kurzu:Vzdelávacia Agentúra AMOS-K, Budyšínska 20, 831 03 Bratislava
Kurz sa poskytuje: Bratislava
Cena kurzu (cena s DPH):600 EUR
Poznámka k cene:Možnosť platby na splátky. Zľava -10% z ceny rekvalifikačného kurzu pri zaplatení celej sumy naraz najneskôr v deň začatia kurzu, len pri skupinovej výučbe.
Popis akreditácie:akreditácia vydaná Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR pod číslom 2477/2012/73/1
Dátum vydania akreditácie:16.07.2012
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu:Absolvent vzdelávacieho programu v teoretickej oblasti má poznatky z bezpečnosti pri práci, prvej pomoci, z práva, z hygieny a epidemiológie,dermatológie, o chorobách kože a diagnostike vlasov, o odstraňovaní a usmrcovaní mikroorganizmov v prostredí a na predmetoch, o umývaní, strihaní, farbení,odfarbovaní, preparácii a regenerácii vlasov, o tvorbe účesov, o kaderníckych pomôckach a funkciách pracovného náradia, o vlastnostiach a používaní chemických-vlasových prípravkov, používaných v kaderníckej profesii.

Z praktickej časti absolvent ovláda odborno-profesionálne zručnosti v oblasti všetkých technik kaderníckych úkonov -dámske,pánske a detské strihy, trvalá, vodová,farbenie a melírovanie vlasov, tvarovanie účesov,umývanie vlasov a masáž pokožky, vodovú onduláciu, strihanie krátkych a dlhých vlasov, farbenie a odfarbovanie vlasov, preparáciu a regeneráciu vlasov, tvorbu účesov z krátkych a dlhých vlasov.

Ovláda správne používať všetky kozmetické - vlasové prípravky, podľa diagnózy vlasov a pokožky klienta.
Vie poradiť zákazníkom, ako sa majú starať o svoje vlasy v domácom prostredí.

Teoretická aj praktická výučba prebieha v sídle našej firmy, vo vlastnom salóne praktickej výučby, pod každodenným dozorom skúsenej odbornej učiteľky. Uprednostňujeme individuálny prístup ku každému účastníkovi kurzu samostatne.
Organizačné údaje o kurze:KURZ JE VHODNÝ AJ PRE ÚPLNÝCH ZAČIATOČNÍKOV, NIE JE POTREBNÉ PRED NÁSTUPOM NA VÝUČBU OVLÁDAŤ ŽIADNE ZÁKLADY Z UVEDENEJ PROFESIE.

PROGRAM VÝUČBY PRISPÔSOBUJEME POŽIADAVKÁM UCHÁDZAČOV, CIEĽ JE JEDEN, ZVLÁDNUŤ VŠETKO, ČO JE PRE DANÝ ODBOR POTREBNÉ.

UMOŽŇUJEME POHYBLIVÚ FORMU ŠTÚDIA -nieje podmienkou kurz ukončiť v termíne, na ktorý sa nastúpi, ale pri nepredvídaných prekážkach, vo výučbe sa môže pokračovať v ďalšom termíne, bez navýšenia poplatku. Možnosť striedania výučby v dopoludňajších aj popoludňajších hodinách.
Rozsah kurzu:450 h.
Doplňujúce informácie:Cieľová skupina: Osoby so záujmom pracovať v oblasti kaderníckych služieb. Profil: Absolvent vzdelávacieho programu v teoretickej oblasti má poznatky z bezpečnosti pri práci, prvej pomoci, z práva, z hygieny a epidemiológie,dermatológie, o chorobách kože a diagnostike vlasov, o odstraňovaní a usmrcovaní mikroorganizmov v prostredí a na predmetoch, o umývaní, strihaní, farbení,odfarbovaní, preparácii a regenerácii vlasov, o tvorbe účesov, o zariadeniach kaderníckych miestnosti (nábytok), o kaderníckych pomôckach a funkciách pracovného náradia, o vlastnostiach a používaní chemických-vlasových prípravkov, používaných v kaderníckej profesii. Ovláda prevádzkový poriadok. Z praktickej časti absolvent ovláda odborno-profesionálne zručnosti v oblasti všetkých technik kaderníckych úkonov, umývanie vlasov a masáž pokožky, vodovú onduláciu, strihanie krátkych a dlhých vlasov, farbenie a odfarbovanie vlasov, preparáciu a regeneráciu vlasov, tvorbu účesov z krátkych a dlhých vlasov. Ovláda správne používať všetky kozmetické - vlasové prípravky, podľa diagnózy vlasov a pokožky klienta. Vie si zariadiť vlastný salón kaderníckym nábytkom a kaderníckymi pomôckami. Vie poradiť zákazníkom, ako sa majú starať o svoje vlasy v domácom prostredí. Odborný garant: Iveta Kurtová Lektori: Iveta Kurtová , Ján Masarovič , Ing. Božena Hornická , Judr. Ľubomíra Krchníková , MUDr. Zuzana Holčíková , RNDr. Mário Ležovič PhD., MPH
Kontaktné údaje
Kontaktná osoba:
Meno:p. Gališová
Telefón:+421905123858;+421910220325;+421244442205
Vzdelávacia inštitúcia:
Názov:Vzdelávacia agentúra AMOS-K, spol. s r.o.
Adresa:Budyšínska 20, 83103 Bratislava