pozadie
Počet kurzov v databáze 618
Žilinská univerzita v Žiline, Ústav celoživotného vzdelávaniax

Inštalácia fotovoltických a slnečných tepelných systémov
Žilinská univerzita v Žiline, Ústav celoživotného vzdelávania, +421415135044;+421905447118, ucv@uniza.sk
1. Mája 32, 01026 Žilina
02.03.2015
290 €