pozadie
Počet kurzov v databáze 618
Slovenský Červený krížx

Kurz opatrovania s európskym certifikátom
Slovenský Červený kríž, 02/ 571 023 01, sekretariat@redcross.sk
Grösslingová 24, 814 46 Bratislava
15.04.2016