pozadie
Počet kurzov v databáze 618
S.B.A. - školiace stredisko, s.r.o.x

KURZ SBS - KVALITA - SPOKOJNOSŤ - SPOĽAHLIVOSŤOdborná spôsobilosť pre prácu v SBS
S.B.A. - školiace stredisko, s.r.o., +421911514328, sba@sbabb.sk
Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica
22.10.2018