pozadie
Počet kurzov v databáze 618
Akadémia vzdelávania Trnava s.r.o.x

Lektor (andragogické minimum)
Akadémia vzdelávania Trnava s.r.o., +421911936014, kurzy@naucime.sk
Štefánikova 6/96, 917 01 Trnava
08.01.2018
282 €
08.01.2018
810 €
Vzdelávací program: ÚčtovníkModul: Podvojné účtovníctvo
Akadémia vzdelávania Trnava s.r.o., +421911936014, kurzy@naucime.sk
Štefánikova 6/96, 917 01 Trnava
08.01.2018
300 €
Vzdelávací program: ÚčtovníkModul: Personalistika a mzdové účtovníctvo
Akadémia vzdelávania Trnava s.r.o., +421911936014, kurzy@naucime.sk
Štefánikova 6/96, 917 01 Trnava
08.01.2018
240 €
Práca s PC (pre pokročilých)
Akadémia vzdelávania Trnava s.r.o., +421911936014, kurzy@naucime.sk
Štefánikova 6/96, 917 01 Trnava
08.01.2018
319 €
Výchova a vzdelávanie bezpečnostných technikov
Akadémia vzdelávania Trnava s.r.o., +421911936014, kurzy@naucime.sk
Štefánikova 6/96, 917 01 Trnava
08.01.2018
560 €
Základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany
Akadémia vzdelávania Trnava s.r.o., +421911936014, kurzy@naucime.sk
Štefánikova 6/96, 917 01 Trnava
08.01.2018
400 €
Aktualizačná odborná príprava bezpečnostných technikov a autorizovaných bezpečnostných technikov
Akadémia vzdelávania Trnava s.r.o., +421911936014, kurzy@naucime.sk
Štefánikova 6/96, 917 01 Trnava
27.11.2017
95 €