pozadie
Počet kurzov v databáze 618
Zváračx Prešovský krajx

Kurzy pre povolania: Zvárač

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci v skladoch
ing. Vladimír Lalák - EkoSchule, +421905652032, ekoschule@centrum.sk
Zuzky Zgurišky 968/46, 90701 Myjava
17.12.2014