pozadie
Posledná zmena: 12.11.2018

Kurz Kurz anglického jazyka

Názov modulu:Individuálny kurz
Miesto realizácie kurzu:Špitálska 13, Nitra
Kurz sa poskytuje: Nitra
Cena kurzu (cena s DPH):420 EUR
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu:Kurz anglického jazyka individuálnou formou vedený kvalifikovanými, skúsenými učiteľmi - možnosť tematického zamerania pre rozličné oblasti. Úroveň od A1 po C1.
Organizačné údaje o kurze:Kurz otvárame priebežne počas celého roka podľa požadovaného záujmu.
Poznámka k termínu realizácie:Celoročne
Rozsah kurzu:30 h.
Kontaktné údaje
Kontaktná osoba:
Meno:PhDr. Ondrej Pavle
Telefón:+421948 219 603
Vzdelávacia inštitúcia:
Názov:ViP INŠTITÚT PAULUS
Adresa:Špitálska 13, 94901 Nitra
Informácie o spoločnosti:jazykové vzdelávanie individuálnou i skupinovou formou