pozadie
Posledná zmena: 09.11.2018

Kurz Stres manažment

Miesto realizácie kurzu:Univerzita Komenského v Bratislave
Centrum ďalšieho vzdelávania
Odbojárov 10/a
831 04 Bratislava
Kurz sa poskytuje: Bratislava
Cena kurzu (cena s DPH):49 EUR
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu:Čo je to stres a odkiaľ pochádza
Prejavy stresu a ich dopad na náš organizmus a výkon
Rozdiel medzi pozitívnym a negatívnym stresom
Ako predísť vyhoreniu - praktické rady nielen pre workoholikov
Príčiny zotrvávania stresu
Spoznajte svoje spúšťače stresu
Techniky zvládania stresu
Objavte svoju sebahodnotu
Zamerajme sa na riešenie, nie problém
Tipy na posilnenie vnútornej stability a rovnováhy
Organizačné údaje o kurze:Cieľová skupina: Široká verejnosť

Kurz je určený pre každého, kto chce rozpoznať svoje spúšťače stresu a naučiť sa s nimi efektívne pracovať tak, aby si dokázal udržať nadhľad a vnútornú rovnováhu.
Poznámka k termínu realizácie:Termín konania:
podľa záujmu (16:00 – 19:30 hod.)
Rozsah kurzu:4 h.
Doplňujúce informácie:https://cdv.uniba.sk/vzdelavanie-pre-verejnost/vzdelavanie/kariera/stres-manazment/
Kontaktné údaje
Kontaktná osoba:
Meno:Mgr. Barbora Klenovičová Čamborová
Telefón:tel.: +421 2 50 11 77 02
mobil: +421 911 717 713
Vzdelávacia inštitúcia:
Názov:Univerzita Komenského v Bratislave Centrum ďalšieho vzdelávania
Adresa:Odbojárov 10/a, 83104 Bratislava