pozadie
Posledná zmena: 12.11.2018

Kurz Nemecký jazyk na pracovisku - úroveň B1 - intenzívny kurz

Názov modulu:úroveň B1 alebo B2
Miesto realizácie kurzu:Špitálska 13, Nitra
Kurz sa poskytuje: Nitra, Nové Zámky, Šaľa, Zlaté Moravce
Cena kurzu (cena s DPH):592.80 EUR
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu:Profesionálnym vedením učiteľa si osvojiť rečové zručnosti myslenia v gramatických štruktúrach a nadobudnutím bohatej slovnej zásoby získať všeobecné komunikačné schopnosti. Posluchovými cvičeniami študent nadobudne schopnosť porozumenia v nemeckom jazyku a konverzačnými cvičeniami sa pripraví na zvládnutie každodenných pracovných situácií v cudzej reči. Vhodné pre prácu v opatrovateľstve, v hoteliérstve či stavebníctve, v administratíve i službách.
Organizačné údaje o kurze:výučba podľa dohody cca 1 mesiac až 2
Poznámka k termínu realizácie:dohodou
Rozsah kurzu:120 h.
Kontaktné údaje
Kontaktná osoba:
Meno:PhDr. Ondrej Pavle
Telefón:0948 219 603
Vzdelávacia inštitúcia:
Názov:ViP INŠTITÚT PAULUS
Adresa:Špitálska 13, 94901 Nitra
Informácie o spoločnosti:jazykové vzdelávanie individuálnou i skupinovou formou