pozadie
Posledná zmena: 21.02.2018

Kurz Viazanie a aranžovanie kvetov

Názov modulu:Viazanie a aranžovanie kvetov
Miesto realizácie kurzu:Malá hora 3, 036 01 Martin
Kurz sa poskytuje: Martin
Cena kurzu (cena s DPH):446 EUR
Poznámka k cene:platí pri počte min 6 účastníkov
Popis akreditácie:kurz je určený záujemcom, ktorí chcú nájsť pracovné uplatnenie v oblasti aranžovania rôznych ozdôb do interiérov, zúčastňovať sa rôznych spoločenských podujatí spojených s výstavkami a predajom doplnkov a ozdôb, prípadne naučiť sa pracovať s kvetinami a ozdobami pre vlastnú potrebu a potešenie Kurz je vhodný aj pre občanov / občianky so ZPS, dôchodcov, mamičky na materskej.
Dátum vydania akreditácie:29.05.2015
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu:absolventi kurzu si osvoja teoretické a praktické základy aranžovania kvetov, rôznych ozdôb a bytových doplnkov. Získajú potrebné zručnosti prípravy, spracovania materiálov až po konečné estetické stvárnenie aranžovaných kvetov, ozdôb a bytových doplnkov ( príprava výrobkov a doplnkov do interiérov s rôznou tematikou )
Organizačné údaje o kurze:2-3 x týždenne v popoludňajších hodinách
úspešní absolventi získajú Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania
Dátum realizácie:06.03.2018 Poznámka k termínu realizácie:záujemcovia evidovaní na ÚP zdarma cez projekt REPAS - môžu si podať žiadosť v poslednom možnom termíne 23.2.2018 - pre bližšie informácie nás neváhajte kontaktovať
Rozsah kurzu:164 h.
Kontaktné údaje
Kontaktná osoba:
Meno:Helena Bačiaková
Telefón:+421 910 114 330
Vzdelávacia inštitúcia:
Názov:Akadémia vzdelávania Martin
Adresa:Malá hora 3, 036 01 Martin
Informácie o spoločnosti:Akadémia vzdelávania je najväčšou a najstaršou organizáciou celoživotného vzdelávania na Slovensku. Bola založená v roku 1952 a od roku 1995 pracuje ako nezávislé občianske združenie. Akadémia vzdelávania pôsobí prostredníctvom siete pobočiek a pracovísk prakticky na celom území Slovenskej republiky. Od r.2013 všetky pobočky pracujú ako samostatný právny subjekt.
Vzdelávacie aktivity:Široká ponuka vzdelávacích aktivít Akadémie vzdelávania je zameraná predovšetkým na rozvoj kvalifikácie, rekvalifikáciu a výcvik zamestnancov a nezamestnaných. Realizujeme manažérsku prípravu, tréningy zamerané na rozvoj zručností, systematické jazykové vzdelávanie pre všetky vekové kategórie, profesijné kurzy pre robotnícke povolania. Zabezpečujeme prípravné kurzy na výkon špeciálnych odborných činností, vyžadujúcich si odbornú spôsobilosť, či poradenstvo pre trh práce. Máme bohaté skúsenosti s realizáciou vzdelávacích projektov na medzinárodnej i národnej úrovni. Medzi naše priority patrí tvorba a realizácia vzdelávacích projektov financovaných z fondov Európskej únie.