pozadie
Posledná zmena: 08.11.2017

Kurz Projektový manažment pre Kvalitu a Kvalitárov

Miesto realizácie kurzu:Priestory spoločnosti: ZF, Active & Passive Safety Technology, Trenčianska 2571/16, 915 28 Nové Mesto nad Váhom, Slovakia
Kurz sa poskytuje: Nové Mesto nad Váhom
Cena kurzu (cena s DPH):348 EUR (290.00 EUR bez DPH)
Popis akreditácie:Nástroje a postupy efektívneho riadenia a realizácie projektov. Vzdelávací program akreditovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 16.9.2016. Vzdelávací program zahŕňa komplexný pohľad na projektový manažment. Kompetné infotmácie o akreditácií nájdete tu: www.commpass.sk/akreditovany-vzdelavaci-program-projektoveho-manazmentu. Cieľom je odovzdať účastníkom workshopov komplexné know - how o nástrojoch a postupoch efektívneho riadenia a realizácie projektov.
Dátum vydania akreditácie:16.09.2016
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu:Kvalitári dnes otvorene hovoria: „SAMI TO NEDOKÁŽEME... kvalita potrebuje podporu“.
Tradičný spôsob riadenia kvality je už prekonaný a zodpovednosť za kvalitu presahuje hranice "oddelenia kvality". Život a riadenie tímov v časoch „Social Brain – Social management“ prinášajú iný pohľad aj spôsob riadenia kvality.
Mnoho manažérov kvality dnes stojí pred výzvou ako vytvoriť pracovné prostredie, kde "kvalita je prácou všetkých".
Zvýšenie kvality výroby, či služby je tímová práca a je potrebné si zodpovedať zásadné otázky v oblasti riadenia kvality:
• Potrebuje kvalita viac kontroly a sledovania, alebo viac záujmu a angažovaných ľudí?
• Ako zlepšiť vnímanie kvality prostredníctvom ľudí a vtiahnuť ich do projektov zvyšujúcich kvalitu?
• Prečo napriek neustále rastúcim nárokom na kvalitu ju mnoho zamestnancov stále ignoruje?
• Ako zabezpečiť efektívnejšie zvyšovanie kvality prostredníctvom zamestnancov?
• Ako podporiť špecialistov kvality a zlepšiť ich vplyv a akceptáciu naprieč firmou prostredníctvom lepšieho spôsobu vedenia ľudí a riadenia kvalitárskych projektov?
• Kvalita sa nekontroluje – kvalita sa vyrába...

Na 2-dňovom worshope si účastníci osvoja praktický prístup riadenia kvalitárskych projektov. Na vybraných reálnych tréningových projektoch z oblasti radenia kvality si vyskúšajú ako naplánovať, riadiť a ukončiť projekt.

Hlavné témy workshopu:
Najnovšie výskumy neurovedy a ľudského mozgu
2. Biznis prostredie – prečo projekty v kvalite?
3. Čo je projekt, Parametre projektu
4. Projektový manažment a Projektový cyklus
5. Hranice projektu, Úvodné zadanie projektu
6. Projektový 3-uholník – Rozsah a Kvalita projektu vs.
limity každého projektu: Čas, Zdroje, Rozpočet
7. Plánovanie projektových aktivít (WBS)
8. Plánovanie času na projekte – Ganttov diagram
9. Plánovanie zdrojov
10. Ukončenie projektu
Organizačné údaje o kurze:Termín: 22. - 23.11. 2017, 9:00 - 17:00
Miesto realizácie: Priestory spoločnosti: ZF, Active & Passive Safety Technology, Trenčianska 2571/16, 915 28 Nové Mesto nad Váhom, Slovakia
Dátum realizácie:22.11.2017 Poznámka k termínu realizácie:Trvanie workshop je 2 dni: 22. - 23.11. 2017 v čase od 9:00 do 17:00
Rozsah kurzu:16 h.
Kontaktné údaje
Kontaktná osoba:
Meno:Peter Minarik
Telefón:+421905852231
Vzdelávacia inštitúcia:
Názov:COMM-PASS s.r.o.
Adresa:Majerníková 1/B, 84105 Bratislava
Informácie o spoločnosti:Spoločnosť COMM-PASS sa dlhodobo venuje manažérskym tréningom, konzultingu, osobnostnému rozvoju, coachingu a projektovej implementácii.
Naším klientom prinášame inováciu, flexibilitu a moderné prístupy a metódy. Naše skúsenosti vychádzajú z otestovaných, spoľahlivých a na výsledok orientovaných metód.
Kombinácia skúseností tímu našich profesionálnych odborníkov s moderným a dynamickým know-how tvorí základ spokojnosti a úspešnosti klienta.
Jedinečnosť nášho prístupu podtrhuje poznanie unikátnych biznis potrieb a individuálnosti každého klienta.
Spoločná spolupráca, kvalita, prepracované a neustále inovované know-how dokazuje, že zmena k lepšiemu je možná pre klientov z najrozličnejších oblastí a odvetví.
Vzdelávacie aktivity:Manažérske rozvojové workshopy Akadémia projektového manažmentu Aplikovaný projektový manažment Akadémia majstrov - SMART BRAIN COMM-PASS Solutions Vitality management Excelentná výroba