pozadie
Posledná zmena: 03.10.2017

Kurz Z-T3 + 141 T BW/FW FM5

Názov modulu:Základný kurz zvárania el.oblúkom v ochrannej atmosfére argónu netaviacou sa wolfrámovou elektródou + úradná skúška
Miesto realizácie kurzu:Nadjazdová 2 971 01 Prievidza
Kurz sa poskytuje: Prievidza
Cena kurzu (cena s DPH):1200 EUR (1.000.00 EUR bez DPH)
Popis akreditácie:Prvá zváračská a.s. /Certifikačný orgán pre certifikáciu personálu vo zváraní a NDT akreditovaný SNAS/
Dátum vydania akreditácie:30.01.2017
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu:Bezp. opatrenia a technológia zvárania el.o blúkom v ochrannej atmosfére argónu netaviacou sa wolfrámovou elektródou v inertnom plyne TIG podľa STN 05 07 05 a podľa STN EN ISO 9606-1.
Organizačné údaje o kurze:Prievidza
Poznámka k termínu realizácie:termín neuvedený
Rozsah kurzu:420 h.
Kontaktné údaje
Kontaktná osoba:
Meno:Ing.Iveta Lacková
Telefón:00421462010917
Vzdelávacia inštitúcia:
Názov:Ján Mokrý - Zváračská škola č.135 s.r.o.
Adresa:Nadjazdová 2, 97101 Prievidza
Informácie o spoločnosti:ponúkame vzdelávanie formou kurzov zvárania /základné kurzy,úradné skúšky zváračov, úradné periodické skúšky zváračov/
Vzdelávacie aktivity:Z-E1,Z-M1, Z-G1,Z-T1,Z-E3,Z-M3,Z-T3,Z-T7,Z-M7/základné kurzy zvárania podľa STN 05 07 05 a úradné skúšky podľa STN EN ISO 9606-1 111,135,141,311.