pozadie
Posledná zmena: 28.03.2018

Kurz Riadenie projektov metodikou PRINCE2 Foundation + Practitioner

Miesto realizácie kurzu:Miesto konania kurzu upresníme.
Kurz sa poskytuje: Celá SR
Cena kurzu (cena s DPH):1896 EUR (1.580.00 EUR bez DPH)
Poznámka k cene:Možnosť absolvovať kurz zdarma prostredníctvom ÚPSVaR cez projekt KOMPAS+
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu:Školenie PRINCE2® Foundation a Practitioner je realizovanie dvoch úrovní školenia v jednom cykle.

Obsah PRINCE2 Foundation
PRINCE2® Foundation je základná úroveň certifikácie metodiky projektového riadenia PRINCE2®. Počas školenia sa kompletne preberá celá metodika PRINCE2®. Cieľom je pripraviť účastníkov na medzinárodnú skúšku PRINCE2® Foundation.
Nadstavba na kurz PRINCE2 Foundation je kurz PRINCE2 Practitioner. Kurzy je možné zakúpiť samostatne, alebo za zvýhodnenú cenu ako celok.

Čo Vás naučíme:
• Všeobecné zásady projektového riadenia - čo sú to projekty, rozdiel medzi projektami a bežným riadením.
• Sedem tém PRINCE2® – Business Case, Organizácia, Kvalita, Plány, Riziká, Zmeny a Progres projektu.
• Sedem procesov PRINCE2® – Predprojektová príprava, Strategické riadenie projektu, Iniciácia projektu, Riadenie etapy projektu, Riadenie dodania produktu, Riadenie prechodu medzi etapami, Ukončenie projektu .
• Sedem Princípov PRINCE2® - Neustále zdôvodnenie opodstatnenosti projektu, Učenie sa zo skúseností, Definované roly a zodpovednosti, Riadenie po etapách, Riadenie na základe výnimky, Zameranie sa na produkty, Prispôsobenie PRINCE2® prostrediu projektu .
• Pochopíte vzájomné vzťahy medzi témami, procesmi a princípmi

Certifikácia
Záverečná skúška PRINCE2® Foundation:
• 75 otázok,
• všetky otázky sú typu jedna správna odpoveď zo 4 možností,
• 50% správnych odpovedí ,
• trvanie skúšky 60 minút,
• jazyk skúšky na výber – slovenčina, angličtina, čeština,
• skúška je vyhodnotená hneď po jej skončení.

Obsah PRINCE2 Practitioner
PRINCE2® Practitioner je druhou úrovňou certifikácie PRINCE2®. Podmienkou pripustenia ku skúške PRINCE2® Practitioner je úspešné absolvovanie skúšky PRINCE2® Foundation, alebo platný akýkoľvek certifikát PMI PMP, CAPM resp. IPMA.

Čo Vás naučíme:
• Zopakujete si procesy, témy, a princípy a ich vzájomné vzťahy,
• na reálnej prípadovej štúdii sa podrobne naučíte používať metódu PRINCE2® v praxi,
• naučíte sa analyzovať prípadovú štúdiu , ktorá je súčasťou skúšobného testu,
• naučíte sa pracovať s manuálom „Managing Successfull Project with PRINCE2®“,
• použitie analytickej a vylučovacej metódy pri hľadaní správnych odpovedí,
• aké typy otázok sa nachádzajú v testoch,
• ako správne pochopiť jednotlivé typy otázok,
• ako správne chápať položené otázky,
• ako si správne rozložiť čas.

Certifikácia
Záverečná skúška PRINCE2® Practitioner
• 80 otázok.
• Viaceré typy testovacích otázok.
• Na otázky sa odpovedá zaškrtnutím správnych odpovedí.
• Pre získanie certifikátu je potrebné získať 55% správnych odpovedí.
• Dĺžka skúšky 190 minút.
• Jazyk skúšky na výber –angličtina, čeština.
• Skúška typu Open book - pri skúške môžete používať manuál.

Viac informácií nájdete na stránke www.prince-2.sk
Organizačné údaje o kurze:Kurz kombinovanou formou - domáca predkurzová príprava a následne prezenčné školenie.
Dátum realizácie:09.10.2017 Poznámka k termínu realizácie:Podľa záujmu otvárame školenia v každom krajskom meste: Košice, Prešov, Žilina, Nitra, Banská Bystrica, Trenčín.


14.- 18. máj 2018 Bratislava

4. - 8. jún 2018 Bratislava
11. - 15. jún 2018 Košice

16. -20. júl 2018 Bratislava

13. -17 august 2018 Bratislava

3. - 7. septembra 2018 Bratislava
10. - 14. septembra 2018 Košice
24. - 28. septembra 2018 Žilina

1. - 5. októbra 2018 Bratislava
22. - 26. októbra 2018 Banská Bystrica

5.-9. novembra 2018 Bratislava
19. -23. novembra 2018 Košice

3. -7. decembra 2018 Bratislava
Rozsah kurzu:99 h.
Doplňujúce informácie:Viac informácií nájdete na stránke www.prince-2.sk
Kontaktné údaje
Kontaktná osoba:
Meno:Ing. Jana Gablasová
Telefón:+421915890650
Vzdelávacia inštitúcia:
Názov:INBOX SK s.r.o.
Adresa:Seberíniho 1, 82103 Bratislava