pozadie
Posledná zmena: 28.03.2018

Kurz Riadenie projektov metodikou PRINCE2 Foundation

Miesto realizácie kurzu:Miesto kurzu upresníme.
Kurz sa poskytuje: Celá SR
Cena kurzu (cena s DPH):1068 EUR (890.00 EUR bez DPH)
Poznámka k cene:Možnosť absolvovať kurz zdarma prostredníctvom ÚPSVaR cez projekt KOMPAS+
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu:PRINCE2® Foundation je základná úroveň certifikácie metodiky projektového riadenia PRINCE2®. Počas školenia sa kompletne preberá celá metodika PRINCE2®. Cieľom je pripraviť účastníkov na medzinárodnú skúšku PRINCE2® Foundation.

Nadstavba na kurz PRINCE2 Foundation je kurz PRINCE2 Practitioner. Kurzy je možné zakúpiť samostatne, alebo za zvýhodnenú cenu ako celok. Cena kurzu PRINCE2® Foundation a Practitioner je 1590 € bez DPH (1 908 € s DPH).

Získaný certifikát
Medzinárodný certifikát PRINCE2® Foundation.

Čo Vás naučíme
• Všeobecné zásady projektového riadenia - čo sú to projekty, rozdiel medzi projektami a bežným riadením.
• Sedem tém PRINCE2® – Business Case, Organizácia, Kvalita, Plány, Riziká, Zmeny a Progres projektu.
• Sedem procesov PRINCE2® – Predprojektová príprava, Strategické riadenie projektu, Iniciácia projektu, Riadenie etapy projektu, Riadenie dodania produktu, Riadenie prechodu medzi etapami, Ukončenie projektu.
• Sedem Princípov PRINCE2® - Neustále zdôvodnenie opodstatnenosti projektu, Učenie sa zo skúseností, Definované roly a zodpovednosti, Riadenie po etapách, Riadenie na základe výnimky, Zameranie sa na produkty, Prispôsobenie PRINCE2® prostrediu projektu .
• Pochopíte vzájomné vzťahy medzi témami, procesmi a princípmi

Certifikácia
Záverečná skúška PRINCE2® Foundation
• 75 otázok,
• všetky otázky sú typu jedna správna odpoveď zo 4 možností,
• 50% správnych odpovedí ,
• trvanie skúšky 60 minút,
• jazyk skúšky na výber – slovenčina, angličtina, čeština,
• skúška je vyhodnotená hneď po jej skončení.

Viac informácií nájdete na stránke www.prince-2.sk
Organizačné údaje o kurze:Kurz kombinovanou formou - domáca predkurzová príprava a následne prezenčné školenie.
Dátum realizácie:09.10.2017 Poznámka k termínu realizácie:Podľa záujmu otvárame školenia v každom krajskom meste: Košice, Prešov, Žilina, Nitra, Banská Bystrica, Trenčín.

9.-11. apríl 2018 Bratislava
26. -28. apríl 2018 Banská Bystrica

14.- 16. máj 2018 Bratislava

4. - 6. jún 2018 Bratislava
11. - 13. jún 2018 Košice

16. -18. júl 2018 Bratislava

13. -15 august 2018 Bratislava

3. - 5. septembra 2018 Bratislava
10. - 12. septembra 2018 Košice
24. - 26. septembra 2018 Žilina

1. -3. októbra 2018 Bratislava
22. - 24. októbra 2018 Banská Bystrica

5.-7. novembra 2018 Bratislava
19. -21. novembra 2018 Košice

3. -5. decembra 2018 Bratislava
Rozsah kurzu:59 h.
Doplňujúce informácie:Viac informácií nájdete na stránke www.prince-2.sk
Kontaktné údaje
Kontaktná osoba:
Meno:Ing. Jana Gablasová
Telefón:+421915890650
Vzdelávacia inštitúcia:
Názov:INBOX SK s.r.o.
Adresa:Seberíniho 1, 82103 Bratislava