pozadie
Posledná zmena: 22.08.2017

Kurz Spracovanie vlastných farmárskych a remeselných produktov, marketing a predaj konečnému spotrebiteľovi

Názov modulu:Podmienky vytvorenia prevádzky a hygienické pravidlá
Miesto realizácie kurzu:Lazovná 6, 974 01 Banská Bystrica
SNP 16, 974 01 Banská Bystrica
Kurz sa poskytuje: Banská Bystrica
Poznámka k cene:zľava pre klientov ÚPSVaR
Popis akreditácie:Akreditáciu vydalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR číslo akreditácie: 3053/2015/125/6
Dátum vydania akreditácie:14.12.2015
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu:Podmienky vytvorenia prevádzky na spracovanie
HACCP
Legislatíva vytvorenia prevádzky a predaja
Predaj konečnému spotrebiteľovi
Marketing podniku
Organizačné údaje o kurze:Celkový rozsah rekvalifikácie v hod.: 1 hod. v rozsahu 45 minút: 180
Počet hodín realizovaných prezenčnou formou: 130 h teória + 50 h prax
Počet hodín realizovaných dištančnou (e-learningovou) formou: 45 hodín
Rozsah kurzu:180 h.
Doplňujúce informácie:Inzerát, ktorý môže zmeniť váš život ! Čítate text tohto inzerátu. Ste nezamestnaný a vedený na úrade práce. Aj ja som bol. Stojíte v rade ľudí, ktorí na niečo čakajú a máte pocit, že vy sem nepatríte. Aj ja som mal ten pocit. Čakáte na ponuku, ktorá vás vytiahne z miesta nepohodlia a bezpeňažnej zóny. Aj ja som čakal. Píšem vám preto, lebo som to absolvoval na vlastnej koži, bol som tam, kde dnes stojíte vy. Aj ja som stál na chodbe plnej ľudí, čakajúcich na svoju pracovnú príležitosť. Bol som nezamestnaný viac ako rok a táto doba bola pre mňa neskutočne dlhá a plná skúšok. Toto všetko sa udialo pred viac ako dvadsiatimi rokmi. Za tú dobu som prešiel zamestnaním, z ktorého som si neskôr založil živnosť a viac ako desať rokov som z nej slušne vyžil. Dnes som spoluzakladateľom viacerých spoločností, v ktorých našli svoje uplatnenie desiatky ľudí. Pozývame vás na rekvalifikačný kurz, ktorý vás môže inšpirovať, ponúkne vám iný pohľad na to, ako je možné stať sa skvelým zamestnancom, podnikateľom alebo zamestnávateľom, ako je možné vybudovať takmer čokoľvek na zelenej lúke a to hlavne vďaka trom veciam. Ponúkame vámrekvalifikačný kurz, kde sa môžete dozvedieť ako sa tieto tri veci dajú skombinovať v zamestnaní alebo podnikaní. Ponúkame vám, spolu s naším tímom šikovných ľudí, možnosti ako robiťveci s radosťou, na čo si dať pozor mať pritom aj super prácu a slušnú plácu.Hľadáme na Slovensku možnosti zvyšovania odbytu pre potraviny vyprodukované na domácom trhu. Podporujeme malých, mladých a rodinných producentov zo Slovenska. Pomáhame im zorientovať sa v legislatíve, v zriaďovaní nových výrobných prevádzok, v marketingu, tvoríme spoločne s nimi nové produkty, pomáhame im tvoriť firemnú identitu, obchodné stratégie, prieskum trhu, hľadáme nových obchodných partnerov na strane dodávateľov aj odberateľov, pomáhame začínajúcim podnikateľom získať prehľad v tejto problematike a naštartujeme ich rozbeh formou zabezpečenia odbytu kvalitných domácich produktov na slovenskom trhu. Táto pozvánka na rekvalifikačný kurz, nezaručuje automaticky každému úspech, ale dozviete sa na ňom aké sú reálne možnosti získania svojho miesta pod slnkom, hoc dnes máte pocit, že stojíte v tieni. Môžete získať návod ako veci robiť inak ako sa postaviť na vlastné nohy a ako sa vydať na cestu prosperity, spokojnosti a úspechu v práci aj v osobnom živote. Tešíme sa na osobné stretnutie s vami na rekvalifikačnom kurze. Ozvite sa nám prosím telefonicky alebo e-mailom.
Kontaktné údaje
Kontaktná osoba:
Meno:Erik Leitner
Telefón:+421915952333
Vzdelávacia inštitúcia:
Názov:Slovenská asociácia vzdelávania, o.z.
Adresa:Jašíkova 2, 82103 Bratislava-Ružinov
Vzdelávacie aktivity:Spracovanie vlastných farmárskych a remeselných produktov, marketing a predaj konečnému spotrebiteľovi