pozadie
Posledná zmena: 18.07.2017

Kurz Nastavovač CNC strojov - Humenné

Miesto realizácie kurzu:Nám. slobody 26/10, Humenné

Výučba prebieha na Strednej odbornej škole technickej, Družstevná 1737, Humenné.
Kurz sa poskytuje: Humenné
Cena kurzu (cena s DPH):2604 EUR
Poznámka k cene:Možnosť preplatenia Úradom práce prostredníctvom REPAS-u, samoplatci možná zľava 30 % v závislosti od počtu ľudí v kurze
Popis akreditácie:3418/2017/60/1
Dátum vydania akreditácie:26.05.2017
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu:Modul 1: Obsluha konvenčných kovoobrábacích strojov (sústruhy, frézky, brúsky) – 314 VH

Modul 2: Programovanie a obsluha CNC sústruhov – 126 VH

Modul 3: Programovanie a obsluha CNC frézovačiek – 126 VH
Organizačné údaje o kurze:Možnosť absolvovať iba vybraný modul / vybrané moduly (samostatne).
Poznámka k termínu realizácie:otvára sa polročne
Rozsah kurzu:566 h.
Doplňujúce informácie:Osoby so záujmom získať odborné vedomosti a zručnosti potrebné pre výkon činnosti nastavovača CNC strojov.
Kontaktné údaje
Kontaktná osoba:
Meno:RNDr. Rastislav Haraga
Telefón:+421948750077
Vzdelávacia inštitúcia:
Názov:Akadémia vzdelávania a mediačného poradenstva, n.o.
Adresa:ul. 1.mája 697/26, 031 01 Liptovský Mikuláš
Vzdelávacie aktivity:vzdelávanie v oblasti jazykov, rekvalifikačné kurzy, školenia a semináre, vzdelávanie pre oblasť mediácie, mediačné poradenstvo