pozadie
Posledná zmena: 27.06.2017

Kurz Kaderník / Kaderníčka - Liptovský Mikuláš

Miesto realizácie kurzu:Ul. 1. mája 697/26, Liptovský Mikuláš
Kurz sa poskytuje: Liptovský Mikuláš
Cena kurzu (cena s DPH):1100 EUR
Poznámka k cene:možnosť preplatenia Úradom práce prostredníctvom REPAS-u, samoplatci možná zľava 30 % v závislosti od počtu ľudí v kurze
Popis akreditácie:3418/2015/46/1
Dátum vydania akreditácie:29.05.2015
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu:Cieľ: absolvent musí zvládnuť základné teoretické a odborno-profesionálne zručnosti, nutné pre výkon práce kaderníčky (kaderníka).

Metódy výučby: kurz vychádza z požiadaviek na kadernícku profesiu. Dôraz sa kladie na výcvik praktickej činnosti. Teoretická časť sa účelovo viaže k jednotlivým praktickým úkonom v práci kaderníčky (kaderníka). Praktickú časť účastníci absolvujú v kaderníckom salóne, alebo na tento účel vybavenom pracovisku.

Učebný plán: umývanie vlasov a vodová ondulácia, všetky typy strihania, farbenie vlasov, odfarbovanie vlasov, preparácia vlasov, regenerácia vlasov.

Uplatnenie absolventov: absolvent môže túto službu ponúkať v rámci živnosti, alebo sa zamestnať v kaderníckom salóne.
Organizačné údaje o kurze:450 VH
Poznámka k termínu realizácie:otvára sa štvrťročne
Rozsah kurzu:450 h.
Doplňujúce informácie:Cieľová skupina: Kurz je určený pre všetkých so stredným odborným vzdelaním (SOU), alebo stredoškolským vzdelaním, ktorí chcú pracovať v kaderníckom salóne, alebo si otvoriť živnosť.
Kontaktné údaje
Kontaktná osoba:
Meno:Bc. Eva Haragová
Telefón:0902 930 237
Vzdelávacia inštitúcia:
Názov:Akadémia vzdelávania a mediačného poradenstva, n.o.
Adresa:ul. 1.mája 697/26, 031 01 Liptovský Mikuláš
Vzdelávacie aktivity:vzdelávanie v oblasti jazykov, rekvalifikačné kurzy, školenia a semináre, vzdelávanie pre oblasť mediácie, mediačné poradenstvo